Lời cầu nguyện vô ích

Oneway.vn – Ngày nay, dường như những lời cầu nguyện tha thiết không còn nhiều ở nhà thờ nữa.  Chỉ cần hỏi các Mục sư về số người tham dự các buổi cầu nguyện Hội Thánh sẽ rõ. Ngay cả những buổi sáng Chúa nhật. Cầu nguyện giờ đây như một cơ hội để có…

Read More

Chúa Jêsus tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống”

Oneway.vn – Cụm từ “Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống” là lời tuyên bố của Chúa Jêsus trong Kinh Thánh, được tìm thấy trong Phúc âm Giăng 14:6. Đây là một phần trong đoạn hội thoại giữa Chúa Jêsus với môn đồ của Ngài, đặc biệt là với Thô-ma –…

Read More

7 điều sách Gióp dạy chúng ta về tin lành trong một thế giới ‘tin dữ’

Oneway.vn – Trong thế giới sa ngã đầy đau khổ và những câu hỏi chưa được giải đáp, Sách Gióp trong Kinh Thánh cung cấp những hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm của con người và công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mặc dù câu chuyện của Gióp cho thấy sự đau…

Read More