TNHN | 04.01.2014 | Đức Tin Nơi Một Minh Đấng Christ

  Kinh Thánh: “Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào các công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ————————————————————————————————————————————————————————
  Chúng ta được xưng công chính bởi đức tin nơi Đấng Christ, không phải bởi nỗ lực riêng của chúng ta. Chúng ta không nên để bất cứ ai làm rối trí chúng ta bằng cách nói rằng đức tin xưng công chính người ta chỉ khi tình yêu và việc lành được thêm vào. Nếu người ta nghe rằng họ phải tin nơi Đấng Christ và chỉ một mình đức tin thì không xưng công chính nếu tình yêu không được thêm vào đó, họ sẽ ngay lập tức sa ngã khỏi đức tin và nghĩ: “Nếu đức tin không có tình yêu thì thì không xưng công chính, sau đó đức tin chỉ là trống rỗng và vô ích. Chỉ có tình yêu xưng công chính.Vì nếu đức tin không được hình thành và hỗ trợ bởi tình yêu, thì nó không là gì cả.” Để chứng tỏ lời bình luận hủy hoại của họ, những đối thủ của tôi nói đến ICô-rinh-tô 13:1-2: “Dù tôi nói được tiếng loài người và thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.” Họ nghĩ những câu này là một bức tường không thể xuyên qua được.Nhưng họ không hiểu sự giảng dạy của Phao-lô.Chúng ta nên tránh những lời bình luận này như thể chúng là nọc độc từ địa ngục.
  Thay vì, chúng ta nên kết luận với Phao-lô rằng chúng ta được xưng công chính chỉ bởi đức tin mà thôi, không phải bởi đức tin được hình thành bởi tình yêu. Vì vậy chúng ta không nên cho là quyền năng của sự xưng công chính là do điều gì đó được hình thành trong chúng ta khiến chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cho là chỉ bởi đức tin, điều sẽ nắm lấy Đấng Christ Chúa Cứu Thế và giữ Ngài trong lòng chúng ta. Đức tin này xưng công chính chúng ta tách rời với tình yêu và tình yêu đến trước. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi cũng phải dạy về việc lành và tình yêu.Nhưng chúng tôi chỉ dạy những điều này vào thời điểm và nơi chốn thích hợp – khi những câu hỏi liên quan đến cách chúng ta nên sống, không phải cách chúng ta được xưng công chính. Câu hỏi ở đây là: Làm cách nào chúng ta được xưng công chính và nhận được sự sống đời đời? Chúng ta trả lời với Phao-lô rằng chúng ta được xưng công chính bởi đức tin trong một mình Đấng Christ, không phải bởi nỗ lực riêng của chúng ta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *