Người hai mặt

Oneway.vn – Một họa sĩ vẽ bức tranh “Bữa Tiệc cuối cùng của Chúa Jêsus với các môn đồ”. Đây là một bức tranh vẽ trên bức tường lớn trong giáo đường, đòi hỏi mất nhiều năm để hoàn tất. Khi tìm người mẫu để vẽ Chúa Jêsus , ông gặp một thanh niên có…

Read More