Kinh Thánh nói gì về thiên sứ Gáp-ri-ên?

Oneway.vn – Thiên sứ Gáp-ri-ên là một sứ giả được ủy thác để truyền tải nhiều thông điệp quan trọng thay mặt Đức Chúa Trời.

Gáp-ri-ên xuất hiện với ít nhất ba người trong Kinh Thánh: đầu tiên là tiên tri Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 8:16); bên cạnh thầy tế lễ Xa-cha-ri để báo trước và loan báo về sự ra đời kỳ diệu của Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:19); và cuối cùng là với người nữ đồng trinh Ma-ri để nói với cô rằng cô sẽ thụ thai và sinh một con trai (Lu-ca 1:26-38).

Tên Gáp-ri-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời rất vĩ đại”, và là thiên sứ của sự loan báo, đây là vị thiên sứ đã tiết lộ rằng Đấng Cứu Chuộc được gọi là “Jêsus” (Lu-ca 1:31).

Lần đầu tiên chúng ta thấy Gáp-ri-ên xuất hiện với Đa-ni-ên sau khi tiên tri có một khải tượng. Vai trò của Gáp-ri-ên là để giải thích khải tượng cho Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 8:16). Ngoại hình của Gáp-ri-ên là của một người nam (Đa-ni-ên 8:15; 9:21). Khi Gáp-ri-ên đến thăm Đa-ni-ên lần thứ hai, thì ông “bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều” (Đa-ni-ên 9:21).

“Chuyến bay” của Gáp-ri-ên có thể ám chỉ đến đôi cánh, nhưng đôi cánh không được đề cập. Một điều rõ ràng nữa là sự xuất hiện của Gáp-ri-ên khá đáng sợ vì Đa-ni-ên đã ngã sấp mặt khi nhìn thấy ông (Đa-ni-ên 8:17) và bị ốm trong nhiều ngày sau khi trải nghiệm với thiên sứ và khải tượng (Đa-ni-ên 8:27).

Trong Đa-ni-ên 10, chúng ta thấy một sự tương tác khác giữa tiên tri và “một vị mang hình dạng như các con trai loài người” (câu 16); tuy nhiên, không có tên được đặt cho vị sứ giả này.

Thiên sứ nói rằng ông đến để giúp Đa-ni-ên hiểu khải tượng của ông, vì vậy rất có thể đoạn văn này cũng đang đề cập đến thiên sứ Gáp-ri-ên. Từ ngôn ngữ trong đoạn văn, cũng có khả năng thực sự có hai thiên sứ với Đa-ni-ên – một người đang nói chuyện với ông và một người khác đang củng cố ông để ông có thể đáp lại (Đa-ni-ên 10:16,18).

Thiên sứ cũng đề cập đến một trận chiến đang xảy ra trong các vương quốc tâm linh. Thiên sứ này, người mà chúng ta có thể giả định một cách hợp lý là Gáp-ri-ên, và thiên sứ Mi-chen rõ ràng đã tham gia trận chiến với một loạt các vị vua và hoàng tử độc ác, bao gồm cả những người được gọi là hoàng tử hoặc vua Ba Tư (câu 13) và hoàng tử Hy Lạp (câu 20 ).

Gáp-ri-ên nói rằng ông đã được gửi từ thiên đàng trong câu trả lời cụ thể cho lời cầu nguyện của Đa-ni-ên. Gáp-ri-ên đã rời đi để mang đến câu trả lời ngay khi Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện (Đa-ni-ên 10:12). Nhưng Gáp-ri-ên gặp rắc rối trên đường đi: “Các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày” (Đa-ni-ên 10:13) và thực sự đã ngăn cản ông đến với Đa-ni-ên nhanh nhất có thể. Ở đây chúng ta có một cái nhìn thoáng qua vào thế giới tâm linh và những trận chiến diễn ra sau hậu trường. Các thiên sứ thánh như Gáp-ri-ên đang thực hiện ý muốn của Chúa, nhưng họ bị chống lại bởi những linh hồn khác là những kẻ chỉ muốn độc ác trên thế giới.

Sứ điệp của Gáp-ri-ên dành cho thầy tế lễ Xa-cha-ri, cha của Giăng Báp-tít, đã được gửi trong đền thờ khi Xa-cha-ri đang làm lễ trước Chúa. Gáp-ri-ên xuất hiện bên phải bàn thờ dâng hương (Lu-ca 1:11), một biểu tượng của lời cầu nguyện, và nói với Xa-cha-ri rằng những lời cầu nguyện của ông đã được nghe (câu 13). Người vợ hiếm muộn của Xa-cha-ri là Ê-li-za-bét, sẽ thụ thai và sinh một con trai; đứa trẻ kỳ diệu này được đặt tên là Giăng, và nó sẽ thực hiện lời tiên tri về sự sắp đến của Ê-li (câu 17; xem Ma-la-chi 4:5).

Sứ điệp của Gáp-ri-ên đã gặp phải sự hoài nghi, vì vậy Gáp-ri-ên đã làm cho vị thầy tế lễ nghi ngờ này bị câm cho đến ngày cắt bì cho đứa trẻ (Lu-ca 1:20, 59-64).

Sự xuất hiện của Gáp-ri-ên với Ma-ri là để thông báo về sự ra đời trinh trắng của Chúa Jêsus Christ. Mẹ của Đấng Mê-si được bảo đảm về ân huệ của mình với Chúa (Lu-ca 1:30) và nói rằng Con trai của bà sẽ thực hiện Giao ước Đa-vít: “Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn” (câu 32-33).

Trả lời câu hỏi của Ma-ri về việc điều này xảy ra như thế nào, vì cô là một trinh nữ, thiên sứ Gáp-ri-ên cho biết việc thụ thai sẽ là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trong cô, và do đó, “con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời” (câu 35).

Trong cả ba lần xuất hiện, Gáp-ri-ên đều khiến người chứng kiến phải sợ hãi và ông đã bắt đầu cuộc trò chuyện của mình bằng những lời an ủi, khích lệ cho Đa-ni-ên, Xa-cha-ri và Ma-ri. Có thể Gáp-ri-ên cũng là thiên sứ xuất hiện với Giô-sép trong Ma-thi-ơ 1:20, nhưng điều này không chắc chắn, vì thiên sứ đó không được nêu tên trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta biết là Gáp-ri-ên là một trong những thiên sứ tốt lành và thánh thiện của Đức Chúa Trời. Ông có một vị trí được ưu ái là một thiên sứ, người “đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:19), và ông được chọn để truyền tải những thông điệp quan trọng về tình yêu và sự ưu ái đặc biệt của Chúa đối với những cá nhân được chọn là một phần trong kế hoạch của Chúa.

(Nguồn: gotquestions.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *