TNHN | 01.01.2014 | Đức Tin Đến Trước Tiên

  Kinh Thánh: “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ————————————————————————————————————————————————————————
  Quí vị và các bạn thường nghe nói rằng đời sống Cơ Đốc nhân có hai phạm vi: thứ nhất là đức tin, thứ hai là việc lành. Một tín hữu nên sống một đời sống tin kính và luôn luôn làm điều gì là đúng. Nhưng phạm vi thứ nhất của đời sống Cơ Đốc nhân – đức tin – là cần thiết hơn. Phạm vi thứ hai – việc lành – không bao giờ quý giá bằng đức tin. Tuy nhiên, người thế gian tôn thờ việc lành.Họ xem việc lành là cao hơn đức tin.
  Việc lành luôn luôn được quý trọng cao hơn đức tin.Dĩ nhiên, sự thật là chúng ta nên làm việc lành và tôn trọng tầm quan trọng của việc lành. Nhưng chúng ta nên cẩn thận, chúng ta không tôn cao việc lành đến một giới hạn mà đức tin và Đấng Christ trở nên thứ hai. Nếu chúng ta tôn trọng việc lành quá cao, thì việc lành có thể trở nên sự thờ lạy hình tượng lớn nhất.Điều này đã xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài Cơ Đốc giáo. Một số người quý trọng việc lành rất nhiều đến nỗi họ xem thường đức tin trong Đấng Christ. Họ giảng về việc lành và ca ngợi các việc làm của họ, thay vì công việc của Đức Chúa Trời.
  Đức tin nên là trước tiên. Sau khi đức tin được rao giảng, chúng ta nên dạy dỗ việc lành. Đó là đức tin – không phải việc lành hay việc lành trước hết – đem chúng ta đến thiên đàng. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời chỉ qua đức tin.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *