TNHN | 01.12.2013 | Đức Chúa Trời Sử Dụng Người Yếu Đuối

     

     

    Kinh Thánh: "Vì Rê-bê-ca có nhan sắc, nên khi dân địa phương hỏi Y-sác về vợ ông thì ông bảo: 'Cô ấy là em gái tôi'. Ông ngại nói: 'Cô ấy là vợ tôi' vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình" (Sáng Thế Ký 26:7 – Bản Hiệu Đính)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *