TNHN | 02.01.2014 | Chúng Ta Sống Bởi Đức Tin

  Kinh Thánh: “Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ————————————————————————————————————————————————————————
  Khi tôi là một tu sĩ, tôi không hoàn thành bất cứ điều gì qua sự kiêng ăn và cầu nguyện. Đó là vì tôi hoặc bất cứ tu sĩ nào khác không nhận biết tội lỗi của chúng tôi và thiếu tôn kính Đức Chúa Trời. Chúng tôi không hiểu nguyên tội và chúng tôi không nhận biết rằng sự vô tín cũng là tội lỗi. Chúng tôi đã tin và dạy rằng cho dù người ta làm gì đi nữa thì họ không bao giờ có thể biết chắc chắn sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Kết quả là, tôi càng chạy theo và tìm kiếm Đấng Christ, thì Ngài càng tránh xa tôi. Khi tôi nhận ra rằng đó là chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi sẽ được khai sáng và nhận được sự sống đời đời, tôi đã làm việc chăm chỉ để hiểu điều Phao-lô dạy trong Rô-ma 1:17 –sự công chính của Đức Chúa Trời được mặc khải trong phúc âm. Tôi đã nghiên cứu trong một thời gian dài và cố gắng để thông hiểu nó. Nhưng những từ La-tinh về “sự công chính của Đức Chúa Trời” là theo cách của tôi. Sự công chính của Đức Chúa Trời thường được định nghĩa như là đặc điểm mà theo đó Ngài là vô tội và lên án tội nhân. Tất cả giáo sư ngoại trừ Augustine giải nghĩa sự công chính của Đức Chúa Trời như là cơn giận của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mỗi lần tôi đọc nó, tôi mong ước rằng Đức Chúa Trời đừng bao giờ bày tỏ phúc âm. Ai có thể yêu một Đức Chúa Trời là Đấng giận dữ, đoán xét và định tội chúng ta?
  Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, tôi tìm hiểu sâu hơn về những gì Ha-ba-cúc nói: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4). Từ đó, tôi kết luận rằng sự sống phải đến từ đức tin.Vì vậy, tôi đem sự trừu tượng đến mức độ cụ thể, như chúng tôi nói trong trường.Tôi liên hệ khái niệm về sự công chính với một người trở nên công chính. Nói cách khác, một người trở nên công chính bởi đức tin. Điều đó đã mở ra cho tôi toàn bộ Kinh Thánh – thậm chí thiên đàng.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *