TNHN | 02.02.2014 | Đức Tin Và Việc Làm Là Cần Thiết

  Kinh Thánh: “Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài” (Giăng 15:10)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Chúa Giê-su đang phán: “Các con ở trong Ta và cứ ở trong Ta, vì vậy hãy chắc chắn rằng các con giữ các điều răn của Ta. Vì ta phải cho mỗi người trong các con một công tác như là một dấu hiệu với người khác rằng các con là những nhánh thật của Ta. Công tác đó là phải yêu thương lẫn nhau. Chính Ta vâng giữ điều răn này hầu cho ta có thể là một gương mẫu cho các con. Ta cứ ở trong tình yêu của Cha Ta bởi vì Ta vâng giữ điều răn này. Vì vậy, nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta, các con sẽ cứ ở trong tình yêu thương của Ta.” Trước đó trong sách này, Đấng Christ cũng phán: “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta” (Giăng 13:35).
  Vì vậy, có hai phần về sự dạy dỗ Cơ Đốc mà chúng ta phải nhấn mạnh hàng ngày. Không nên bỏ qua đức tin cũng như việc làm. Vì khi đức tin không được giảng – thì không có ai giải nghĩa cách thức chúng ta được gia nhập vào Đấng Christ và trở nên các nhánh trong Ngài – thì mọi người phải sử dụng đến công việc của họ. Mặt khác, khi chúng ta chỉ dạy dỗ về đức tin, thì sự không cân đối này dẫn đến các Cơ Đốc nhân giả dối. Những người này ca ngợi đức tin, được báp-têm, và cuối cùng gọi chính mình là Cơ Đốc nhân, nhưng họ không bày tỏ kết quả hoặc năng lực gì cả.
  Đó là lý do vì sao sự giảng dạy là rất khó. Cho dù tôi giảng như thế nào, điều gì đó trở nên sai trật. Người nào đó luôn luôn đi chệch ra khỏi nếp nghĩ hàng ngày. Nếu tôi không dạy về đức tin, kết quả sẽ là những việc vô ích và giả hình. Nếu tôi chỉ nhấn mạnh đức tin mà thôi, thì không ai làm việc lành. Kết quả là những người làm việc vô ích không có đức tin hoặc các tín hữu không làm bất cứ việc lành nào. Chúng ta phải giảng cho những người muốn cứ ở trong cây nho, đặt đức tin của họ trong Đấng Christ, và đặt đức tin của họ vào hành động trong đời sống hàng ngày của mình.

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *