TNHN | 06.01.2014 | Cầu Xin Đức Chúa Trời Ban Cho Đức Tin

  Kinh Thánh: “Cha đứa trẻ liền la lên: ‘Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi.” (Mác 9:24)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ————————————————————————————————————————————————————————
  Nếu bạn khó tin, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho đức tin. Vì khả năng để tin chỉ ở trong tay của Đức Chúa Trời. Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho đức tin một cách công khai và đôi khi một cách bí mật.
  Nhưng bạn có thể khuyến khích chính mình để tin. Để bắt đầu, bạn không nên tiếp tục tập trung vào sự chịu khổ của Đấng Christ. Công việc này đã hoàn thành và nó làm cho bạn sợ. Đúng hơn, hãy di chuyển vượt quá điều đó và nhìn vào tấm lòng quan tâm của Đấng Christ. Nhìn thấy cách đầy tình yêu thương của tấm lòng Đấng Christ đối với bạn, hầu cho nó làm cho Ngài nhấc gánh nặng tội lỗi của bạn. Sau đó lòng bạn sẽ đầy dẫy tình yêu đối với Ngài, và đức tin của bạn sẽ được mạnh mẽ.
  Sau điều này, hãy di chuyển vượt quá tấm lòng của Đấng Christ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy rằng Đấng Christ sẽ không bày tỏ cho bạn tình yêu nếu Đức Chúa Trời trong tình yêu đời đời của Ngài không muốn Ngài bày tỏ. Đấng Christ đang vâng phục Đức Chúa Trời khi Ngài yêu thương bạn. Bạn sẽ khám phá tấm lòng tốt của Chúa Cha, và như Đấng Christ nói bạn sẽ được kéo đến Chúa Cha qua Đấng Christ. Sau đó bạn sẽ hiểu tốt hơn những gì Đấng Christ phán trong Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.” Chúng ta nhận biết bản tính của Đức Chúa Trời tốt nhất, không phải bởi suy nghĩ về quyền năng và khôn ngoan của Ngài, điều làm cho bạn sợ, nhưng bởi suy nghĩ về sự tốt lành và tình yêu của Ngài. Sau đó chúng ta thật sự được sanh lại trong Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể lớn lên trong đức tin.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *