TNHN | 06.12.2013 | Không Sợ Chết

    Kinh Thánh: “Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi; Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng và qua đời trong tuổi già. Ông là một người cao niên trường thọ, hưởng trọn tuổi thọ của ông, và được quy về với tổ tiên của ông.” (Sáng Thế Ký 25:7-8, Bản Hiệu Đính)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *