TNHN | 08.01.2014 | Dưới Cánh Ngài

  Kinh Thánh: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! …Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!” (Ma-thi-ơ 23:37)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ————————————————————————————————————————————————————————
  Trong phân đoạn này, Đấng Christ cho chúng ta minh họa tốt về đức tin. Chúa dịu dàng phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng Ngài sẽ vui mừng là gà mẹ của họ nếu họ chĩ sẵn lòng là gà con của Ngài. Lưu ý cẩn thận lời nói và minh họa Chúa. Đấng Christ tuôn đổ điều này ra với tất cả tấm lòng và sự nghiêm túc của Ngài. Trong bức tranh này, chúng ta thấy cách chúng ta nên hành động đối với Đấng Christ.Nó bày tỏ cho chúng ta cách Ngài có thể giúp đỡ chúng ta, cách chúng ta nên tận dụng Ngài và tận hưởng Ngài. Nếu chúng ta xem cách một con gà mẹ đối xử với các con của nó, thì chúng ta sẽ thấy Đấng Christ và chúng ta được mô tả tốt hơn bất cứ họa sĩ nào có thể vẽ. Linh hồn chúng ta là những gà con, còn ma quỉ và các tà linh là những diều hâu trong không trung. Ngoại trừ chúng ta không thông minh như những gà con, chúng chạy trốn dưới gà mẹ của chúng. Các quỉ cũng tài giỏi trong sự tấn công hơn các con diều hâu trong sự chộp bắt những gà con. Tôi đã dạy trước kia rằng tin kính, làm việc lành và sống trong ân điển là chưa đủ. Vì không phải sự công chính của chúng ta, chỉ hãy để sự không công chính của chúng ta, sẽ chịu đựng trước mắt Đức Chúa Trời và sự hình phạt của Ngài. Tôi đã nói rằng đức tin, nếu là đức tin thành thật, không nhờ cậy khả năng riêng của nó để tin nhưng nắm giữ Đấng Christ và đặt chính nó dưới sự công chính của Ngài. Cũng như những gà con không nhờ cậy chính chúng nó và sự nhanh nhẹn của chúng nhưng chỉ chạy trốn dưới thân thể và cánh của gà mẹ, vì vậy chúng ta phải chạy đến với Đấng Christ và để Ngài là cái khiên đỡ và sự bảo vệ của chúng ta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *