TNHN | 10.01.2014 | Đức Thánh Linh Kêu Lên

  Kinh Thánh: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ————————————————————————————————————————————————————————

  Phao-lô có thể đã nói: “Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, Đức Thánh Linh Đấng cầu nguyện, ‘A-ba, Cha.” Nhưng ông muốn nói “kêu” để chi ra sự đau buồn của Cơ Đốc nhân, người vẫn còn yếu đuối và cần lớn lên trong đức tin. Trong Rô-ma 8:26, ông mô tả sự kêu lên này như là những lời than thở không thể diễn tả bằng lời.
  Nhưng ở giữa hoạn nạn và xung đột, thật là khó để kêu la với Đức Chúa Trời, và phải mất nhiều nỗ lực để bám lấy Lời của Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta không thể nhận biết Đấng Christ. Chúng ta không thấy Ngài. Lòng của chúng ta không cảm nhận sự hiện diện của Ngài và sự giúp đỡ của Ngài trong khi bị tấn công. Đấng Christ có vẻ giận chúng ta và rời bỏ chúng ta. Sau đó trong khi bị tấn công chúng ta cảm thấy quyền năng của tội lỗi, thân thể yếu đuối của chúng ta và sự nghi ngờ của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm những mũi tên lửa của ma quỉ (Ê-phê-sô 6:16) và sự kinh khủng của sự chết. Chúng ta cảm thấy sự thạnh nộ và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tất cả điều này dấy lên những tiếng kêu la đầy quyền lực và kinh khiếp chống lại chúng ta đến nỗi dường như chẳng còn lại gì ngoài sự thất vọng và sự chết đời đời. Tuy nhiên, ở giữa những sự kinh hoàng của luật pháp, sự nạt nộ của tội lỗi, sự rung động của sự chết, và tiếng gầm thét của ma quỉ này, Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta bắt đầu kêu rằng: “A-ba, Cha!” Và sự kêu la của Ngài là mạnh hơn và nhấn chìm tiếng kêu la đầy quyền lực và kinh khiếp của luật pháp, tội lỗi, sự chết và ma quỉ. Nó xuyên thấu qua các đám mây và thiên đàng và chạm đến tai của Đức Chúa Trời.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *