TNHN | 14.01.2014 | Tấm Lòng của Một Thiên Sứ

  Kinh Thánh: “Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người.” (Lu-ca 2:13–14 )

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Từ bài ca của thiên sứ này, chúng ta có thể học biết rằng các thiên sứ thật sự giống như thế nào. Hãy quên những gì các giáo sư khôn ngoan đời này đoán về các thiên sứ. Phân đoạn này mô tả các thiên sứ rất rõ ràng đến nỗi chúng ta có thể phân biệt tư tưởng và lòng của họ. Trước hết, qua sự ca hát vui mừng về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, họ bày tỏ họ là đầy ánh sáng và lửa như thế nào. Họ nhận biết rằng mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời. Họ không nhận danh tiếng vì bất cứ điều gì. Họ nhiệt tình dâng sự tôn trọng cho Đức Chúa Trời, Đấng mà sự tôn trọng thuộc về Ngài. Nếu bạn băn khoăn một tấm lòng khiêm nhường, tinh sạch, vâng phục và vui mừng trong Đức Chúa Trời giống như thế nào, thì hãy nghĩ về các thiên sứ ca ngợi Đức Chúa Trời. Đây là ưu tiên trước hết của họ khi họ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đặc điểm thứ hai là các thiên sứ yêu mến chúng ta, cũng như chúng ta được dạy phải yêu thương người khác. Ở đây bạn thấy họ là những người bạn hữu tuyệt vời và vĩ đại đối với chúng ta. Họ yêu mến chúng ta nhiều như chính họ và họ cử hành sự cứu rỗi của chúng ta như thể đó là của họ. Họ cho chúng ta lý do tốt để tôn trọng như chúng ta tôn trọng những người bạn tốt nhất của chúng ta. Đây là cách đúng để cố gắng hiểu các thiên sứ. Đừng cố gắng hiểu họ theo bản thể của họ như các giáo sư khôn ngoan đời này làm, dù sao thì sự theo đuổi của họ là hư không. Cách đúng để hiểu các thiên sứ là theo tấm lòng bên trong, thái độ và tâm trí của họ. Chúng ta không thể biết họ được dựng nên bằng gì, nhưng chúng ta biết mong ước cao nhất của họ là gì và họ tiếp tục làm gì. Bằng cách này, chúng ta nhìn thấy tấm lòng của họ.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *