TNHN | 14.02.2014 | Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi

  Kinh Thánh: “Phao-lô, là sứ đồ, không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, cùng tất cả anh em đang ở với tôi.” (Ga-la-ti 1:1–2)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Các lãnh đạo tôn giáo đối diện một sự cám dỗ rất ngu dại nhưng mạnh mẽ. Một số người xưng nhận họ phải dạy bởi vì họ có ân tứ từ Chúa và cảm thấy bị bắt buộc phải dạy dỗ bởi vì mạng lệnh của tin lành. Bị bối rối vì lương tâm ngu dại, họ nghĩ rằng nếu họ không dạy dỗ, họ đang chôn vàng của Chúa và sẽ bị định tội vì điều đó. Ma quỉ làm cho họ nghĩ cách này để làm cho họ lãng quên trách nhiệm mà họ được kêu gọi.
  Bạn thân mến, với một lời Đấng Christ giải phóng bạn khỏi quan niệm này. Hãy nhìn xem ẩn dụ trong Ma-thi-ơ: “Một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ” (Ma-thi-ơ 25:14). Ông đã gọi họ. Nhưng ai đã gọi bạn? Hãy trông đợi Chúa gọi bạn. Trong lúc đó, đừng quan tâm quá nhiều về điều đó. Thậm chí nếu bạn khôn ngoan hơn Sa-lô-môn và Đa-ni-ên, nếu bạn không được kêu gọi để rao truyền Lời Chúa, thì hãy tránh sự kêu gọi đó hơn là tránh lửa địa ngục.
  Nếu Đức Chúa Trời cần bạn, thì Ngài sẽ kêu gọi bạn. Nếu Ngài không kêu gọi bạn, thì bạn sẽ không bật lên sự khôn ngoan trong lòng bạn được đâu. Thật ra, nó thậm chí không phải là sự khôn ngoan thật. Nó chỉ có vẻ theo cách đó đối với bạn mà thôi. Và rất là ngu dại để bạn tưởng tượng rằng bạn có thể sinh ra kết quả.
  Người duy nhất sinh ra kết quả bởi Lời Chúa là người được gọi để dạy mà họ không hề mong ước điều đó trước đó. Vì Chúa Giê-su Christ là giáo sư của chúng ta (Ma-thi-ơ 23:10). Một mình Ngài dạy dỗ và sinh ra kết quả qua các đầy tớ của Ngài, những người Ngài kêu gọi. Nhưng những người dạy mà không được kêu gọi thì nguy hiểm cho chính họ lẫn người nghe họ, vì Đấng Christ không ở cùng họ.

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *