TNHN | 14.12.2013 | Đức Chúa Trời Trở Thành Một Người

    Kinh Thánh: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *