TNHN | 15.02.2014 | Yêu Thương Từ Tấm Lòng Thanh Sạch

  Kinh Thánh: “Mục đích của sự răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành.” (1 Ti-mô-thê 1:5)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Tình yêu, như mọi người đã biết, chỉ là nhân từ với người nào đó, bày tỏ cho người đó sự tốt lành, và hiến dâng tình bạn. Bây giờ, có một số người giảng và giảng luận hóa về tình yêu, nhưng họ trình bày nó theo quan điểm riêng của mình và sự thuận lợi cho mình mà thôi. Họ giống như là những người tà giáo, vô thần và tên vô lại gian ác mà cũng có tình yêu – nhưng chỉ dành cho chính mình họ và những người khác yêu thích họ.
  Trong lúc đó, họ ghét và bắt bớ tất cả Cơ Đốc nhân tốt và sẽ giết các Cơ Đốc nhân nếu họ có thể. Việc bạn chọn lựa một vài người làm hài lòng bạn, người làm điều bạn muốn, và sau đó thân thiện với những người đó là một cách xa vời với tình yêu. Đây là một tình yêu dơ bẩn không đến từ tấm lòng thanh sạch. Nó không có gì hơn là sự dơ bẩn. Vì nếu tình yêu tuôn chảy từ “một tấm lòng thanh sạch” thì sẽ suy nghĩ theo cách này: “Đức Chúa Trời đã truyền cho tôi hướng tình yêu của tôi đến với người lân cận của tôi. Cha thiên thượng của tôi muốn tôi có thiện cảm với mọi người giống như Ngài vậy, cho dù người đó là bạn hữu hay kẻ thù.Ngài để mặt trời mọc và chiếu sáng trên cả người tốt lẫn người gian ác.” Đức Chúa Trời bày tỏ sự tốt lành với những người tiếp tục không tôn kính Ngài và Ngài sử dụng những gì Ngài đã cung cấp qua sự không vâng phục, phạm thượng, tội lỗi, và hành vi đáng xấu hổ của những người đó.
  Cùng một cách như vậy, Ngài để mưa rơi trên cả người biết ơn lẫn người không biết ơn. Ngài ban cho tiền, tài sản, và mọi thứ đến từ đất cho những tên vô lại tệ nhất. Tại sao Ngài làm điều này? Ngài làm điều này vì tình yêu thành thật và thanh sạch. Tấm lòng của Ngài đầy dẫy tình yêu. Ngài tuôn đổ tình yêu của Ngài trên mọi người, không trừ người nào, cho dù là tốt hay xấu, xứng đáng hay không xứng đáng.
  Tình yêu này là công chính, tin kính, trọn vẹn, và hoàn hảo. Tình yêu đó không tách riêng người nào đó hoặc phân chia người ta ra thành các nhóm khác nhau. Ngài ban tình yêu của Ngài cho mọi người cùng một cách nhưng không.

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới  nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *