TNHN | 18.02.2014 | Đầu Phục Ý Riêng của Chúng Ta

  Kinh Thánh: “Nước Cha được đến, Ý Cha được nên ở đất như ở trời.” (Ma-thi-ơ 6:10)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Ý của Đức Chúa Trời được nên khi ý của chúng ta bị phá vỡ. Khi ý riêng của chúng ta bị cản trở và đánh bại, thì điều đó sẽ làm đẹp lòng Ngài. Vì vậy, khi người nào đó nói về bạn như thể bạn là một người ngu dại, bạn không nên bất đồng ý kiến. Thay vì như vậy, bạn hãy đồng ý và để sự phê bình có vẻ như là đúng, vì điều đó chắc chắn là đúng trước mặt Đức Chúa Trời.
  Hoặc là nếu một người muốn lấy điều gì đó của bạn và làm hại bạn, thì bạn cũng nên cho phép điều đó xảy ra như thể bạn không sao cả, bạn vẫn ổn. Vì chắc chắn, điều đó là đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Thậm chí nếu người nào đó có lỗi với bạn, điều đó vẫn là đúng. Vì đó là ý của Đức Chúa Trời, hoặc Ngài dùng một người gian ác hoặc một người tốt lấy điều gì đó của bạn đi chăng nữa. Thay vì chống cự lại, bạn nên chỉ nên nói: “Ý Cha được nên.”
  Điều này là đúng trong các vấn đề thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì Đấng Christ phán: “Nếu ai kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong” (Ma-thi-ơ 5:40). Người nào đó có thể hỏi: “Nếu điều đó xảy đến với tôi để ý của Đức Chúa Trời được thực hiện, thì ai có thể được cứu đây? Ai có thể giữ điều răn khó khăn này để đầu phục mọi sự và không có ý riêng của mình trong bất cứ điều gì? Câu trả lời của tôi là chúng ta nên học biết lời cầu nguyện này lớn như thế nào, tại sao chúng ta cần nó, và chúng ta nên sốt sắng cầu xin điều này như thế nào. Thật là quan trọng chúng ta cho phép ý muốn của chúng ta bị đánh bại hoàn toàn hầu cho chỉ có ý muốn của Đức Chúa Trời được nên trong đời sống của mình mà thôi.
  Bạn hãy lưu ý rằng trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con” (Lu-ca 22:42). Chắc chắn, ý của Đấng Christ là tốt – thật ra, ý của Ngài luôn luôn là tốt nhất. Nếu như Đấng Christ phải đầu phục ý của Ngài hầu cho ý của Đức Chúa Trời được nên, thì tại sao chúng ta là những con sâu nhỏ bé tội nghiệp lại muốn quá chú ý đến ý riêng của mình chứ?

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới  nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *