TNHN | 19.01.2014 | Không Có Đường Đi Nào Khác

  Kinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha.”

  (Giăng 14:6)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Tôi hiểu những gì Chúa Jêsus phán ở đây trong tính cách đơn giản nhất, hầu cho những điều này áp dụng tất cả  chỉ cho một người này mà thôi, đó là Đấng Christ. Chúa Jêsus được gọi là “đường đi” bởi vì Ngài là sự bắt đầu, được gọi là “chân lý” bởi vì Ngài là Đấng giúp chúng ta tiếp tục, và “sự sống” bởi vì Ngài là kết thúc.Vì Ngài phải là mọi sự – bắt đầu, chính giữa và kết thúc sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta đặt Ngài là vầng đá nền tảng mà các hòn đá khác  và toàn bộ cái nhà được xây trên đá nền tảng đó. Ngài là bậc thang đầu tiên, chính giữa và cuối cùng trên cái thang dẫn đến thiên đàng (Sáng 28:12). Vì thông qua Ngài chúng ta phải bắt đầu, tiếp tục và cuối cùng đạt đến sự sống bên kia thế giới này. Vì vậy chỉ có một mình Đấng Christ, nhưng Ngài có những vai trò khác nhau trong kinh nghiệm cứu rỗi của chúng ta. Trong sự bắt đầu, thật là khó để tìm ra đường đi. Sau đó sự sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta tiếp tục bước đi ở trên đường. Nó trở nên rất khó nhọc khi chúng ta đi trên con đường một thời gian dài và sắp đạt đến nơi ở cuối cùng của chúng ta – đó là thiên đàng. Vì vậy nếu bạn tin cậy Đấng Christ, thì bạn đã bắt đầu ở trong chỗ đúng đắn. Nếu bạn tiếp tục ở trong Ngài, thì bạn sẽ bước đi trên con đường đúng. Nếu bạn trung tín cho đến cuối cùng, thì bạn sẽ được cứu. Đấng Christ muốn giữ tấm lòng của chúng ta khỏi tin cậy bất cứ điều gì khác ngoài Ngài. Không có đường đi nào khác hơn là Đấng Christ của chúng ta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *