TNHN | 19.02.2014 | Đấng Christ Ở Trong Chúng Ta

  Kinh Thánh: “Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.” (Giăng14:20)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Chúng ta ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong chúng ta. Lẽ thật đầu tiên hướng lên; và lẽ thật thứ hai hướng xuống. Chúng ta phải trước hết ở trong Ngài với tất con người của chúng ta – với cả tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta, và thậm chí là sự chết của chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng trong mắt Đức Chúa Trời chúng ta được tự do, được chuộc và được cứu khỏi những điều này qua Đấng Christ.
  Sau đó chúng ta phải nhảy vọt lên và vượt qua chính mình đến với Đấng Christ. Vâng, chúng ta phải hoàn toàn hiệp nhất với Đấng Christ và dân sự của Ngài – những người được báp-têm trong Ngài và nhận Tiệc Thánh. Sau đó, tội lỗi, sự chết và ma quỉ và những tranh chiến với một lương tâm xấu sẽ biến mất khỏi chúng ta. Chúng ta có thể nói: Tôi không chắc về sự chết hoặc địa ngục. Nếu có sự chết, hãy để nó nuốt Cứu Chúa Giê-su Christ của tôi trước hết. Nếu có địa ngục, hãy để nó cắn nuốt Đấng Cứu Thế của tôi. Nếu tội lỗi, luật pháp, hay lương tâm của tôi định tội tôi, hãy để nó buộc tội Con của Đức Chúa Trời. Nếu điều đó xảy ra, thì hãy để tôi bị định tội, bi nuốt và bị cắn nuốt với Chúa tôi.
  Nhưng vì Chúa Cha và Đấng Christ sống, tôi cũng sẽ sống. Vì Đấng Christ vẫn không bị tội lỗi và sự chết đánh bại, cho nên tôi cũng không bị đánh bại được. Vì tôi biết rằng Đấng Christ ở trong tay Đức Chúa Cha; vì vậy, tôi cũng ở trong Đấng Christ.” Đây là cách chúng ta bay lên và vượt quá chính mình để đến với Đấng Christ. Sau đó, Đấng Christ đến với chúng ta từ trên cao.
  Và nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, thì Đấng Christ ở trong chúng ta. Chúng ta đã nhận Ngài và ở trong Ngài. Chúng ta đã lìa bỏ tội lỗi, sự chết, và ma quỉ ở đằng sau. Vì vậy, Chúa Giê-su bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta và phán: “Hãy đi, giảng dạy, an ủi và làm báp-têm. Hãy phục vụ người lân cận của con. Hãy vâng phục và nhịn nhục. Ta sẽ ở với con, và Ta sẽ làm mọi điều này qua con. Hãy vui mừng. Hãy dạn dĩ và can đảm. Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta chắc chắn sẽ cứ ở trong con.”

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới  nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *