TNHN | 20.01.2014 | Đừng Chờ Đợi Để Cầu Nguyện

  Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa; xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.” (Thi Thiên 51:1)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Bạn phải cầu nguyện khi bạn ở trong sức nóng của sự cám dỗ – đó là khi tâm trí bạn đầy những tư tưởng ham muốn hay trả thù. Nếu có ai đó thúc giục bạn cầu nguyện dưới những hoàn cảnh này, thì tâm trí bạn thường khăng khăng rằng nó quá ô uế – như thể các tư tưởng dơ bẩn của bạn không chừa chỗ cho sự cầu nguyện vậy. Nhưng bạn không được chờ đợi sự cám dỗ cho đến cuối cùng hoặc các tư tưởng ham muốn và các tội khác hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí bạn trước khi bạn cầu nguyện.
  Tại chính ngay giây phút mà bạn cảm thấy sự cám dỗ mạnh mẽ nhất và ít được chuẩn bị để cầu nguyện, thì hãy đi đến một chỗ nơi bạn có thể ở một mình. Hãy cầu nguyện Bài Cầu Nguyện của Chúa (Bài Cầu Nguyện Chung) hoặc lời cầu nguyện khác mà bạn có thể nghĩ đến để bảo vệ chống lại ma quỉ và sự cám dỗ của nó. Sau đó bạn sẽ cảm thấy sự cám dỗ giảm đi, và Satan sẽ phải lánh xa bạn.  Những người khuyên bạn rằng bạn nên chờ đợi cho đến khi tâm trí của bạn được giải thoát khỏi tư tưởng không tinh sạch  thì mới nên cầu nguyện là họ đang giúp đỡ Satan, kẻ đã trở nên quá mạnh. Sự chờ đợi để cầu nguyện là một phương pháp không phải của Cơ Đốc nhân đối với sự cầu nguyện. Đó là sự dạy dỗ đến từ ma quỉ.
  Để giữ chính bạn khỏi phải tin những ý tưởng sai trật này, bạn phải noi theo gương của Đa-vít trong Thi Thiên này. Ngay cả sau khi Đa-vít thừa nhận tội lỗi kinh khủng với Bát-sê-ba, ông không chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ông không nói những gì mà Phi-e-rơ nói một cách ngu muội trong khi ở trên thuyền: “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội” (Lu-ca 5:8). Thay vì như vậy, Đa-vít tin nơi sự nhân từ của Đức Chúa Trời và bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa, dầu con là một tội nhân, xin Chúa thương xót con.” Khi nào bạn cảm thấy tội lỗi của bạn nhiều nhất thì chính xác đó là khi bạn cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhất.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *