TNHN | 21.01.2014 | Vượt Quá Điều Chúng Ta Cầu Xin

  Kinh Thánh: “Nhưng các thai nhi đụng nhau trong bụng nên bà nói: “Tại sao điều này xảy ra cho tôi?” Rồi bà cầu hỏi Đức Giê-hô-va.” (Sáng Thế Ký 25:22)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Bà Rê-bê-ca cầu nguyện cho đời sống riêng của bà và các con của bà. Nhưng sự cầu nguyện của bà dẫn đến sự sinh ra hai lãnh đạo vĩ đại và tất cả dòng dõi của họ. Bà cầu xin Đức Chúa Trời một đồng tiền, nhưng có được một núi vàng – điều mà bà không mong đợi hay dám tin vào đó. Điều bà cầu xin là khiêm tốn và phải lẽ, và bà mong muốn được thỏa lòng với những phước hạnh nhỏ mà thôi.
  Chúng ta cũng có thói quen cầu xin những điều nhỏ nhặt và không quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không tính đến sư oai nghi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời chỉ muốn ban cho chúng ta những điều dễ thương và nông cạn, thì Ngài sẽ không ban cho chúng ta một bài cầu nguyện mẫu tuyệt diệu: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên…” Đức Chúa Trời có các nguồn tài nguyên phong phú, và Ngài không phải là người keo kiệt. Ngài ban cho chúng ta một cách rộng rãi những món quà tốt nhất trên trời và ở trên đất. Ngài mong đợi rằng chúng ta sẽ cầu xin Ngài nhiều điều và chúng ta sẽ thành thật tin rằng chúng ta sẽ nhận được những gì mà chúng ta cầu xin. Khi chúng ta nhận được những gì chúng ta cầu xin trong Bài Cầu Nguyện Chung, hiệu quả là chúng ta đang nhận được thiên đàng và đất và mọi thứ chứa trong thiên đàng và trên quả địa cầu này.
  Khi chúng ta cầu xin danh của Đức Chúa Trời được tôn thánh, nước Ngài được đến, và ý Ngài được nên, là chúng ta đang bắt phục ma quỉ và chúng ta đang nuốt chửng cả thế gian với chỉ một lời cầu nguyện mà thôi. Bởi vì chúng ta có tâm trí hẹp hòi và đức tin quá yếu, do đó, chúng ta nên cẩn thận lưu ý cách Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của bà Rê-bê-ca.
  Đức Chúa Trời không định cho chúng ta một lượng nhỏ cho dù chúng ta chỉ cầu nguyện một ít. Ngài muốn ban cho chúng ta: “vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *