TNHN | 22.02.2014 | Tranh Chiến Với Sự Yếu Đuối Của Chúng Ta

  Kinh Thánh: “Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và giải thích: “Vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn.”” (Sáng Thế Ký 32:30)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Gia-cốp cung cấp cho hội thánh một gương mẫu tốt về đức tin tranh chiến trong sự yếu đuối. Điều này giúp chúng ta thấy rằng các tổ phụ và tiên tri Hê-bơ-rơ không giống như những tảng đá không bày tỏ những dấu hiệu về sự yếu đuối. Nếu như những tổ phụ đức tin, họ không hề yếu đuối thì chúng ta sẽ phải thất vọng bởi vì chúng ta cảm thấy sự yếu đuối trong chính bản thân mình.
  Thân thể chúng ta thường phàn nàn rằng chúng ta bị đối xử bất công. Chúng ta không muốn chịu khổ và bị người khác ngược đãi. Nhưng mà tấm gương của các tổ phụ Hê-bơ-rơ có thể an ủi chúng ta bởi vì những người đó cũng  luôn luôn phải vững mạnh trong đức tin để chiến thắng sự yếu đuối ở bên trong con người của họ.
  Gia-cốp được an ủi bởi những cơn mưa ơn phước từ Đức Chúa Trời. Ông cũng nhận những nguồn phước hạnh được ban cho Y-sác cha ông, và Áp-ra-ham ông nội ông. Tuy nhiên, ông tranh chiến với sự yếu đuối của ông.
  Bạn nên tự nhủ rằng: “Tôi không ở một mình khi tôi sợ cơn giận của Đức Chúa Trời, khi tôi băn khoăn Đức Chúa Trời có chọn tôi hay không, và khi tôi lo sợ mất đức tin. Tôi không ở một mình!” tất cả các tín hữu – mọi tín hữu trong quá khứ và hiện tại đã tin cậy Con của Đức Chúa Trời – đều đã kinh nghiệm sự tranh chiến giống nhau. Đức Chúa Trời sử dụng những kinh nghiệm này để tinh luyện chúng ta. Và cuối cùng, giống như Gia-cốp, bạn sẽ có thể đứng lên và tuyên bố cách vui mừng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn.”

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới  nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *