TNHN | 24.01.2014 | Nhân Từ và Ân Sủng của Đức Chúa Trời

  Kinh Thánh: “Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.” (Thi Thiên 51:2)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Sau khi Cơ Đốc nhân đã được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi đức tin và biết rằng tội lỗi của họ được tha thứ, họ không nên quá tự tin và bắt đầu nghĩ rằng họ là miễn nhiễm tội lỗi. Cũng như Đa-vít, họ vẫn phải đối diện với sự tranh đấu liên tục với tội lỗi vẫn còn ở trong họ.
  Vì lòng nhân từ và ân sủng của Đức Chúa Trời, Đa-vít được Đức Chúa Trời chấp nhận và làm cho ông nên thánh bởi sự công chính hoàn toàn ở bên ngoài ông. Lòng nhân từ và ân sủng của Đức Chúa Trời không phải là cảm xúc hay thái độ của con người. Mà đúng hơn, lòng nhân từ và ân sủng của Đức Chúa Trời là một phước hạnh thiên thượng chúng ta nhận được bởi tin rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ trong Đấng Christ. Vì cớ Đấng Christ, chúng ta có thể mong đợi sự nhân từ và thương xót, như Đa-vít mong đợi trong Thi Thiên 51 này.
  Vì vậy sự công chính chúng ta nhận được hoàn toàn đến từ bên ngoài chúng ta. Đó là một tặng phẩm thật đến từ Đấng Christ, bởi vì Đức Chúa Trời thương xót và nhân từ với chúng ta vì cớ Đấng Christ mà thôi.
  Giả định một người đáng tội chết được đem đến tòa án của vua. Nhưng vua vì lòng thương xót phóng thích anh ta, mặc dù anh ta đáng chết. Bạn sẽ nói rằng người này được tha tội, không phải là vì bất cứ điều gì anh ta đã làm, nhưng vì lòng nhân từ và thương xót của vua hay sao? Nhưng người này được tha thứ vì tội anh đã phạm là chưa đủ. Anh ta cũng phải được phóng thích ra khỏi ngục, phải được ban cho áo để mặc, và phải tìm một công việc hầu cho anh ta có thể kiếm sống. Điều tương tự như thế cũng xảy ra với chúng ta khi chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sau khi Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta vì lòng nhân từ của Ngài, chúng ta vẫn cần sự ban cho của Đức Thánh Linh để tẩy sạch tội lỗi còn lại bên trong chúng ta. Chúng ta vẫn cần Đức Thánh Linh để làm cho chúng ta mạnh mẽ hầu cho chúng ta không bị tội lỗi và mong ước hư hỏng chế ngự nữa.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *