TNHN | 26.02.2014 | Bị Tội Lỗi Cắn Rứt

  Kinh Thánh: “Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:10)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

  ——————————————————————————————————————————————————

  Chúng ta không những đã phạm tội mà còn tiếp tục phạm tội. Bởi vì sự yếu đuối của bản chất tội lỗi và hư hỏng của chúng ta, mà chúng ta có, chừng nào chúng ta còn sống trong thân thể này, có một trận chiến tiếp diễn giữa bản chất tội lỗi và Thánh Linh khi nào chúng ta vẫn còn ở trong xác thịt này.
  Phao-lô nói về điều này: “Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm” (Rô-ma 7:18). Chắc chắn điều đó không chỉ là dục vọng vô luân của một người nam đối với một người nữ hoặc một người nữ đối với một người nam, đó là tội lỗi. Trong truyền thuyết về các thánh đồ, có nhiều tội lỗi mặc lấy hình dạng và dáng vẻ thánh khiết và bị lừa dối như là hành vi tốt. Vì các giáo phụ thường nhìn thấy tội lỗi bên ngoài mà không nhìn thấy những tội bên trong – như là ghen ghét, ghanh tị, lòng thù địch, và không giữ đức tin và hy vọng.
  Chúng ta vẫn có những tội lỗi bên trong gây cắn rứt và làm cám dỗ chúng ta, nhưng nó không cai trị chúng ta. Tội lỗi trong chúng ta là giống như một người bị cột trói và bị dẫn đến sự chết vậy. Các khí giới mà người đó có thể dùng để hãm hại người khác đã bị đoạt mất rồi. Nhưng người đó vẫn chưa chết.
  Tương tự như vậy, tội lỗi trong thân thể chúng ta trào lên, nổi giận và quát mắng, và nó chưa ngừng lại ở đó. Vì chúng ta luôn luôn thương những gì của chúng ta và dựa vào sức riêng của chúng ta. Chúng ta không tin cậy Lời Chúa và không tin Đức Chúa Trời. Bản chất tội lỗi của chúng ta không muốn theo cách khác cả. Nhưng mà giải pháp tốt nhất để chống lại sự lôi kéo của bản chất nầy là chúng ta phải chăm chỉ suy gẫm Lời của Đức Chúa Trời.

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới  nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *