TNHN | 28.12.2013 | Đức Tin Của Những Nhà Thông Thái

  Kinh Thánh: “Nghe vua truyền xong, họ liền đi.Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương, đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại.Khi họ thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.” (Ma-thi-ơ 2:9–10)

  Những nhà thông thái tranh đấu để tiếp tục tin lời của các tiên tri khi họ được dẫn đến một bối cảnh không thích hợp cho sự ra đời của một hoàng gia. Đức Chúa Trời dùng ngôi sao đểan ủi và làm cho họ vững mạnh. Bây giờ ngôi sao gần gũi với họ hơn lúc ban đầu. Ngôi sao hướng dẫn họ.Khi họ bắt đầu, ngôi sao ở xa với họ, và họ không biết tìm vua ở đâu.
  Cơ Đốc nhân kinh nghiệm điều tương tự khi họ chịu đựng những hoạn nạn một cách thành công.Đến cuối cùng, họ cảm thấy Đức Chúa Trời gần với họ. Ngài có thể được nhận biết đến nỗi họ không những quên đi sự gian nan của họ, mà còn mong ước gian khổ nhiều hơn hầu cho họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không còn phiền lòng vì hoàn cảnh đời sống của Đấng Christ.Họ biết qua kinh nghiệm rằng bất cứ ai muốn tìm thấy Đấng Christ thì phải nhận ra rằng dường như họ chỉ đang tìm thấy sự sỉ nhục. Những nhà thông thái chắc hẳn cảm thấy xấu hổ nếu họ trượt ngã và nói những gì họ có thể đang suy nghĩ trong lòng: Ồ, điều gì khiến chúng ta ở đây! Tôi không thể chờ để đi thêm nữa và tìm vị vua mới ra đời!”Họ cảm thấy như là họ bị dẫn xuống một ngõ cụt.
  Bản chất ngu dại của chúng ta thường cảm thấy cách này khi chúng ta cố gắng đi theo lời Đức Chúa Trời.Vì những nhà thông thái rất vui mừng khi họ nhìn thấy ngôi sao, chúng ta có thể thấy rằng họ đối diện với sự nghi ngờ này và xuống tinh thần rất nhiều. Họ đã tranh đấu với sự nghi ngờ của họ và chắc chắn có đủ lý do để nghi ngờ trong tình huống này. Vì vậy Đấng Christ thật sự ngụ ý về điều này khi Ngài phán: “Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta” (Ma-thi-ơ 11:6).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *