TNHN | 30.01.2014 | Giàu Có Kinh Thánh

  Kinh Thánh: “Vậy hãy ghi lòng tạc dạ những lời tôi nói với anh em, buộc chúng vào tay làm dấu và đeo trên trán làm hiệu. Hãy dạy dỗ những lời đó cho con cái anh em.” (Phục Truyền 11:18–19)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Khi con cái đủ tuổi để bắt đầu hiểu được khái niệm về đức tin, chúng nên hình thành thói quen mang về nhà những câu Kinh Thánh từ hội thánh. Chúng nên đọc lại các câu Kinh Thánh này cho cha mẹ nghe vào giờ ăn cơm. Chúng nên viết ra những câu Kinh Thánh này và bỏ trong túi áo, cũng như bỏ những đồng tiền trong một cái ví vậy. Hãy để cái túi đức tin trở thành một túi vàng. Những câu liên quan đến với đức tin, chẳng hạn như Thi Thiên 51:5; Giăng 1:29; Rô-ma 4:25; và Rô-ma 5:12, giống như những đồng tiền vàng cho túi nhỏ đó vậy. Hãy để cái túi yêu thương trở thành một túi bạc. Những câu về làm việc lành, chẳng hạn như Ma-thi-ơ 5:11; Ma-thi-ơ 25:40; Ga-la-ti 5:13; và Hê-bơ-rơ 12:6, giống như là những đồng bạc cho vào túi này.
  Không ai nên nghĩ họ là quá thông minh cho trò chơi này và xem thường loại trò chơi con trẻ này. Đấng Christ phải trở nên một người để huấn luyện chúng ta. Nếu chúng ta muốn huấn luyện con trẻ, thì chúng ta phải trở nên con trẻ với chúng. Tôi mong ước loại trò chơi trẻ con này được lan truyền rộng hơn. Trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ thấy những Cơ Đốc nhân giàu có phong phú về Kinh Thánh và trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm nhiều cái túi như vậy, và khi sử dụng những túi đó, họ sẽ học tất cả Kinh Thánh một cách dễ dàng.
  Bây giờ, khi người ta thường đến nghe một bài giảng và rời đi mà không được thay đổi. Họ hành động giống như là bài giảng chỉ có giá trị lúc mà họ nghe thôi. Không ai nghĩ về việc học bất cứ điều gì từ bài học đó hay là phải ghi nhớ bài học đó. Một số người lắng nghe các bài giảng trong ba hay bốn năm mà vẫn không học tập để đáp ứng với một vấn đề về đức tin. Những điều được viết trong sách là quá đủ, nhưng để đưa những điều đó vào lòng chúng ta hầu như là không bao giờ đủ cả.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *