TNHN | 31.12.2013 | Đấng Trước Hết, Hiện Tại Và Cuối Cùng

  Kinh Thánh: “Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được.” (Hê-bơ-rơ 11:3)

  Kính thưa quí vị và các bạn, không tạo vật nào có thể tự giúp mình hoặc tự duy trì được.Tương tự, chúng ta không dựng nên chính mình, và tự sức chúng ta không thể giữ chính mình sống còn trong một giây.Chỉ một mình Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho sự lớn lên và phát triển của chúng ta.Không có Ngài, chúng ta sẽ chết từ lâu lắm rồi.Nếu Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Đấng tiếp tục làm việc, và Đấng Christ ngưng làm việc, thì mọi sự sẽ sụp đổ ngay lập tức.
  Lẽ thật này cảm thúc chúng ta xưng nhận: “Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng dựng nên trời đất.” Nếu Đức Chúa Trời không luôn luôn bảo tồn chúng ta, thì chúng ta sẽ chết từ lâu – thậm chí trong thời thơ ấu hoặc khi được sinh ra.
  Trước giả Hê-bơ-rơ cũng dạy chúng ta về cách Đức Chúa Trời tạo dựng và bảo tồn chúng ta: “Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được.” Nói cách khác, trước giả Hê-bơ-rơ đang nói rằng qua Đấng Christ, Đức Chúa Cha tiếp tục làm những điều không thể thấy được trở nên có thể thấy được. Ngài làm những gì không hiện hữu trở thành hiện hữu. Một trăm năm trước không ai trong chúng ta có thể được thấy. Những người sẽ được sinh ra mười hoặc hai mươi năm từ bây giờ cũng không thể được thấy.Họ chưa được sinh ra hoặc chưa hiện hữu.Nhưng khi họ được sinh ra, họ sẽ trở nên có thể thấy được và thật hiện hữu.
  Đấng Christ là Đấng dựng nên điều có thể thấy được từ điều không thấy được.Đấng Christ là Chúa hiện diện khi mọi sự được dựng nên.Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài sẽ tiếp tục cai trị và sẽ bảo tồn mọi sự cho đến khi kết thúc thế giới. Ngài là Đấng Trước Hết, Hiện Tại, và Cuối Cùng cho mọi sự và mọi người.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *