10 Câu Hỏi Lượng Giá Thuộc Linh Cho Nửa Đầu 2014

Oneway.vn: Nửa năm 2014 đã qua đi nhanh chóng. Bạn đã làm gì trong nửa năm qua và sẽ làm gì trong nửa năm tới? Hãy cùng Chuck Lawless – giáo sư môn truyền giáo và sứ mạng tại Southeastern Seminary- kiểm tra sức khỏe thuộc linh của bạn và chuẩn bị cho hành trình sắp tới bằng những câu hỏi sau:

1. Bạn có đọc Kinh Thánh hàng ngày?

Nếu bạn đã lên một kế hoạch đọc Kinh Thánh hàng năm thì giờ bạn đã đọc tới đâu? Hãy dành thời gian để bắt kịp tiến độ. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh lại kế hoach- nhưng vẫn phải là đọc hàng ngày.

Nếu bạn chưa có kế hoạch nào như vậy, hãy làm điều đó cho nửa năm này nhé.

2. Bạn có cầu nguyện hàng ngày?

Bạn có đang cầu nguyện thường xuyên và định kì (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17)? Bạn có cầu nguyện cho lãnh đạo hội thánh và lãnh đạo đất nước ( 1 Tim-mô-thê 2:2)? Bạn có cầu nguyện đích danh cho các tín hữu khác nói về Phúc Âm cách dạn dĩ (Ê-phê-sô 6:18-20, Cô-lô-se 4:2-4)? Bạn có cầu nguyện cho kẻ thù nghịch ( Mathio 5:44)?

Praise-Banner

3. Bạn có thường xuyên chia sẻ Phúc Âm trong năm nay?

Phúc âm có quá tuyệt vời đến nỗi bạn không thể giữ nó cho riêng mình? Bạn có vươn ra ngoài hội thánh để xây dưng mối quan hệ và làm chứng với người chưa tin? Bạn đang cầu nguyện cho những người chưa tin nào như Phao –lô đã làm (Rooma 10:1)? Hãy cầu nguyện xin Chúa gia tăng cưu mang cho những người hư mất trong suốt phần còn lại của năm nay.

4. Bạn có trung tín đấu tranh với tội lỗi trong đời sống bạn?

Hãy thành thật – bạn đã kinh nghiệm sự đắc thắng tội lỗi trong năm nay chưa? Có tội lỗi nào vẫn đang ám ảnh bạn dù bạn đã tìm cách vượt qua nó? Nếu có, những bước nào bạn cần làm trong năm nay?

5. Bạn đã học thuộc đoạn Kinh Thánh nào trong năm nay?

Bạn có mong muốn như trong Thi Thiên 19:14? Dựa vào sự ghi nhớ lời Chúa của bạn trong năm nay, bạn có thể kết luận lời Chúa quý giá như thế nào trong trái tim bạn.6. Bạn có đang trung tín phục vụ trong một hội thánh nào đó không?

Hội thánh có ý nghĩ nhiều hơn là một nơi để nhóm họp, đó là gia đình yêu chúng ta và khích lệ bạn làm điều tốt (Hê-bơ-rơ 10:24). Trong nửa đầu 2014, hạn đã sử dụng ân tứ thuộc linh như là một phần trong thân thể Đấng Christ chưa? Bạn có hỗ trợ tài chính cho công việc Chúa?

Hãy cam kết đầu tư chính bạn cho Hội thánh Chúa.

7. Bạn đang phô bày các công việc của xác thịt hay các trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:19-23)?

Phân đoạn này hướng dẫn bạn cách tự đánh giá bản thân “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”

Những đặc điểm nào đặc trưng nhất cho đời sống bạn hiện giờ?

8. Ai đã bước đi với Chúa nhiều hơn nhờ sự ảnh hưởng của bạn?

Điều đó có nghĩa là bạn có đang môn đệ hóa? Hay chỉ đặt ra những câu hỏi tiêu cực để ai đó bước xa Chúa hơn?

Make-Disciples

9. Bạn đã làm gì để truyền bá Phúc Âm tới các đất nước?

Đại mạng lệnh là một sự kêu gọi toàn cầu, thậm chí cho cả những người không được kêu gọi truyền giáo trọn thời gian. Bạn có chú ý tới công việc Chúa trên khắp thế giới? Bạn có cầu nguyện đích danh cho các nhà truyền giáo? Bạn có hoàn toàn sẵn sàng cho 1 chuyến mission trip trong năm nay hoặc năm tới?

10. Gia đình đánh giá bạn như một thành viên gia đình và tín hữu như thế nào?

Những người chung sống với chúng ta có thể lượng giá hành trình thuộc linh của chúng ta chính xác nhất. Họ sẽ nói gì về hành trình của bạn với Chúa? Họ sẽ nói tất cả về cuộc sống của bạn, cả những chuyện hậu trường ít ai biết.

Bất kể bạn gì bạn học được từ sự lượng giá này, Chúa là Chúa của những khởi đầu mới – nghĩa là bạn có thể tái cam kết bản thân mình với Ngài ngay hôm nay.

Ansther Van. Theo thomrainer.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *