10 Đặc Điểm Của Người Hướng Dẫn Ngợi Khen Thờ Phượng Trưởng Thành

Oneway.vn: Ngợi khen thờ phượng là một phần không thể thiếu của Hội Thánh, vì thế điều quan trọng là người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng (HDNKTP) phải trưởng thành về thuộc linh. Sau đây là những đặc điểm mà một người HDNKTP nên có:

misty-edwards-praise1

1.Họ là những người thờ phượng thật một cách riêng tư.

Những người HDNKTP thật có hiệu quả bởi vì sự thờ phượng trước hội chúng của họ là sự tuôn tràn từ sự thờ phượng cá nhân sâu sắc của họ. Họ có thể giúp đem hội chúng đến với sự thờ phượng sâu sắc bởi vì đó là điều họ đã trải nghiệm.

2.Họ không cần sự chú ý.

Người HDNKTP trưởng thành cho phép những ca sĩ và nhạc sĩ khác được nổi bật. Họ không cần trở thành tâm điểm của sự chú ý mọi lúc. Họ vui mừng vì khả năng và sự xức dầu của những thành viên khác trong đội.

3.Họ cùng đội ngũ theo đuổi sự xuất sắc.

Người HDNKTP trưởng thành hiểu rằng cần phải luyện tập để đạt được sự xuất sắc. Họ hiểu họ không thể xuất hiện mà không có sự chuẩn bị để bước vào sự hiện diện của Chúa.

hillsong-worship

4.Họ đầy dẫy Lời Chúa và Thánh Linh.

Chúa muốn con người thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Do đó, điều quan trọng là người HDNKTP phải được đầy dẫy Lời Chúa để sự thờ phượng của họ dựa trên nền tảng lẽ thật, không chỉ là kinh nghiệm chủ quan.

5.Họ có thể dạy dỗ người khác về nghệ thuật thờ phượng thánh.

Người HDNKTP hiệu quả phát triển những người HDNKTP khác và những đội khác. Họ hiểu rằng sự kêu gọi vĩ đại nhất là môn đồ hóa và chia sẻ những điều Chúa Giê-xu ban cho họ.

6.Họ xây dựng cuộc đời trên những nhân cách thánh khiết, chứ không phải trên tài năng.

Người HDNKTP trưởng thành không bao giờ xây dựng cuộc đời trên những ân tứ và tài năng. Họ hiểu rằng khả năng ca hát và chơi nhạc không thể đưa họ đi xa hơn nơi nhân cách thánh khiết đưa họ đến.

7.Họ không phải người làm thuê nhưng là người phục vụ Chúa theo ý muốn của Ngài.

Nhiều người phục vụ trong Hội Thánh vì những khoản tài chính nhận được. Người HDNKTP trưởng thành sẽ phục vụ một Hội Thánh địa phương (trừ khi họ có mục vụ di động) và mặc dù một số người nhận lương – họ làm điều đó dựa trên sự dẫn dắt của Chúa chứ không phải dựa vào những phần thưởng về tài chính.

dMSaSUGU

8.Họ nhạy cảm với sự chuyển động Thánh Linh trong buổi nhóm.

Người HDNKTP hiệu quả hiểu chu kỳ chuyển động của Thánh Linh trong buổi nhóm. Họ không chỉ biểu diễn. Thậm chí họ chờ đợi Chúa trong im lặng nếu cần, cho Chúa không gian để hành động và phán với hội chúng.

9.Họ không ích kỷ nhưng phục tùng lãnh đạo thuộc linh.

Người HDNKTP trưởng thành hiểu rằng họ phải phục tùng lãnh đạo của Hội Thánh. Ở nhiều Hội Thánh, người Mục sư quản nhiệm được xem là người HDNKTP mặc dù họ không hề hát. Điều này cho thấy thực tế rằng họ có tiếng nói cuối cùng trong những vấn đề liên quan đến dòng chảy của buổi nhóm – không phải người HDNKTP.

10.Họ hướng đội nhóm đến khải tượng của Hội Thánh.

Người HDNKTP hiệu quả không thu hút môn đồ đi theo họ. Họ luôn hướng đội nhóm đến khải tượng của hội Thánh, đến sự tể trị của Chúa.

Nguồn tin: Ministry Today.

Dịch tin: Ansther Van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *