10 Thân Hữu Khiếm Thính Tiếp Nhận Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Tân Phú

Vào lúc 14 giờ ngày 04/05/2014, Hội Thánh Tin Lành Tân Phú – Tp. HCM đã tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề: 

“Tình Yêu Từ Thập Tự Giá”

, chương trình này có tính đặc biệt vì chỉ dành cho đối tượng là những thân hữu khiếm thính, diễn giả là Mục sư Trần Thế Thiên Phước – Quản nhiệm Hội Thánh; khoảng 80 người tham dự, trong đó có 10 thân hữu.

Sau khi cô Nguyễn Thị Nhung – Phụ trách nhóm tín hữu khiếm thính – cầu nguyện khai lễ; các bài hát, clip, múa minh họa tôn vinh Chúa bày tỏ tình yêu thập tự giá của Ngài, tất cả các tiết mục đều bằng ngôn ngữ khiếm thính. Mục sư Trần Thế Thiên Phước giãi bày Lời Chúa giúp cho thân hữu biết rõ ý nghĩa của thập tự giá mà Chúa Giê-xu phải mang là giá trả để cho con người được nhận lấy sự sống. Tình yêu đã được bày tỏ để con người có cơ hội tiếp nhận tặng phẩm sự sống đời đời (Giăng 3:16), cô Nguyễn Thị Nhung đã thông dịch một cách trôi chảy và linh hoạt, các thân hữu rất thích thú trong chương trình.

Cảm tạ Chúa, sau lời mời gọi đã có 10 thân hữu bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Buổi truyền giảng kết thúc lúc 16 giờ trong niềm vui hân hoan của Hội Thánh.

Hằng tuần, có khoảng 40 tín hữu khiếm thính nhóm lại thường xuyên trong Hội Thánh, dầu hoàn cảnh và cuộc sống của mỗi người đều có những khó khăn khác nhau nhưng vẫn giữ lòng trung tín hầu việc Chúa, nhiều em đã được Chúa biến đổi sau khi tin Chúa và đã đem ảnh hưởng tốt về Chúa cho cộng đồng và gia đình.

Hội Thánh có chương trình hỗ trợ phần ăn sau giờ nhóm, thăm viếng trong hoàn cảnh đặc biệt, tìm việc làm thích hợp cho các em…

Ban Trị sự Hội Thánh và các nhân sự đang cầu nguyện, tích cực thực hiện chương trình xóa nạn mù chữ cho người khiếm thính, huấn luyện chứng đạo thực hành cho các tín hữu khiếm thính để chia sẻ Phúc Âm cho những người đồng cảnh ngộ. Những người khiếm thính rải rác đây đó khá nhiều nhưng thiếu người biết cách truyền thông chia sẻ Phúc Âm cho họ. Cám ơn Chúa một số các bạn trẻ đã kết ước học ngôn ngữ khiếm thính để cùng cộng tác với Chấp sự Nguyễn Thị Nhung phát triển nhóm này.

Xin Hội Thánh thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Tân Phú, các Hội Nhánh, Điểm Nhóm trực thuộc, các ban ngành trong đó có Ban Khiếm thính.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi truyền giảng:

Untitled4

Chương trình truyền giảng của nhóm tín hữu khiếm thính

Untitled2

Giao lưu với thân hữu trước giờ truyền giảng

Untitled

Diễn giả giao lưu với thân hữu bằng ngôn ngữ khiếm thính

Untitled3

Diễn giả chia sẻ Phúc Âm và cô Nhung thông dịch lại cho các thân hữu

Untitled1

Thân hữu tiếp nhận Chúa

Hoàng Minh – Theo: hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *