1/3 Khán Giả Của Truyền Thông Cơ Đốc Là Người Chưa Tin Chúa

Oneway.vn: Truyền thông Cơ Đốc là một công cụ cho môn đệ hóa hay cho truyền giáo? Một nghiên cứu mới được công bố tại hội nghị NRB 2015 tiết lộ chính xác ai là người gắn bó với phim ảnh, TV và sách Cơ Đốc.

Khoảng 1/3 khán giả của truyền thông Cơ Đốc, theo quan điểm của LifeWay, là người chưa tin Chúa.

Christian-Social-Media

35% những người xem ít nhất một bộ phim Cơ Đốc năm ngoái là người chưa tin Chúa.

31% những người xem TV Cơ Đốc thường xuyên hoặc thỉnh thoảng là người chưa tin Chúa.

28% những người đọc sách Cơ Đốc thường xuyên hoặc thỉnh thoảng là người chưa tin Chúa.

26% những người nghe radio Cơ Đốc thường xuyên hoặc thỉnh thoảng là người chưa tin Chúa.

54344

So sánh điều này với những người đi nhà thờ hàng tuần và những người tự nhận mình là Tin Lành:

64% người đi nhà thờ hàng tuần xem ít nhất một bộ phim Cơ Đốc trong năm trước, cũng như 74% người Tin Lành.

22% người đi nhà thờ hàng tuần xem TV Cơ Đốc thường xuyên, cũng như 26% người Tin Lành.

29% người đi nhà thờ hàng tuần đọc sách Cơ Đốc thường xuyên, cũng như 34% người Tin Lành.

27% người đi nhà thờ hàng tuần nghe radio Cơ Đốc thường xuyên, cũng như 33% người Tin Lành.

Khoảng 1/4 người Mỹ gốc Phi (21%) thường xuyên xem các chương trình truyền hình Cơ Đốc, trong khi chỉ 8% người Mỹ gốc Á, 7% người da trắng và 3% người gốc Tây Ban Nha.

Khoảng 23% người Mỹ gốc Phi thường xuyên đọc sách Cơ Đốc, trong khi chỉ 9% người da trắng, 8% người gốc Á và 2% người gốc Tây Ban Nha làm vậy. Có nhiều người xem phim Cơ Đốc hơn năm ngoái: 59% người Mỹ gốc Phi, 44% người gốc Tây Ban Nha, 43% gốc Á và 36% người da trắng.

54343

Tuy nhiên, người da trắng vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số lượng khán giả của truyền thông Cơ Đốc. Những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng chỉnh kênh TV hoặc radio Cơ Đốc là 58% người da trắng, sách Cơ Đốc là 60%, và phim Cơ Đốc là 59%.

LifeWay không đi sâu vào lý do của lượng tiêu thụ này nhưng nhà nghiên cứu Eric Jones phát hiện trong một nghiên cứu năm 2011 khi nghiên cứu về truyền thông trong một cộng đồng Cơ Đốc Baptist da đen rằng truyền thông được định hình bởi những yếu tố xã hội, thần học và cá nhân. Những nhà truyền giáo thường xuất hiện trên TV như T.D Jakes và Eddie Long hoặc những ca sĩ Cơ Đốc được đặc biệt yêu thích trong những cộng đồng mà Jones nghiên cứu.

Nguồn: Christianity Today

Dịch tin: Ansther Van

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *