20 Người Tiếp Nhận Chúa Tại Chi Hội Thị Nghè | TP.HCM

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 31/07/2014, Chi Hội Thị Nghè – Tp. HCM đã tổ chức chương trình truyền giảng dành cho các thân hữu với chủ đề “Trở về nhà Cha”.

Trong tinh thần yêu mến Chúa và yêu mến thân hữu, những ngày qua, nhân sự trong Ban Chứng đạo cũng như tín hữu của Hội Thánh Thị Nghè đã trung tín đi ra để mời mời thân hữu đến với chương trình. Cảm ơn Chúa, Chúa cho thời tiết được tạnh ráo và cũng đã mở đường để đưa dẫn hơn 30 thân hữu đến với chương trình tại các khu vực xung quanh, đặc biệt là tại Bệnh viện Ung Bướu.

 Với chủ đề “Trở Về Nhà Cha”, các bài hát trong chương trình mô tả cho thân hữu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người. Bên cạnh đó, anh Lưu Kim Diệu, một người nghiện ngập, cướp giật đã được Chúa biển đổi làm chứng về tình yêu của Ngài. Sứ điệp Phúc Âm được rao giảng qua Mục sư Phan Minh Nghĩa.

 Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của Mục sư Vũ Đình Khuê – Quản nhiệm Hội Thánh; Chúa đã cho có 20 thân hữu tiến lên cầu nguyện tiếp nhận Ngài, một kết quả rất khích lệ Hội Thánh trong tinh thần truyền giáo, bởi lâu nay việc mời gọi thân hữu đến với Hội Thánh rất khó khăn và ít ỏi.

 Xin Chúa tiếp tục đồng công và ban phước trong công tác rao truyền Phúc Âm của Hội Thánh Chúa tại đây.

Một vài hình ảnh trong chương trình:

1(1)

Bên ngoài phòng nhóm chính

2

Song ca “Giê-xu là bạn thật”

3

Anh Lưu Kim Diệu làm chứng về sự biến đổi Chúa làm trên đời sống anh

4

Đơn ca “Ngài là ai”

5

Đơn ca “Chiên lạc trở về”

6(1)

Hợp ca “Đấng nắm giữ tương lai”

8

Cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa

P.C – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *