34,000 Hội Thánh Cắt Đứt Quan Hệ Với Giáo Hội Bỏ Phiếu Công Nhận Hôn Nhân Đồng Tính

Oneway.vn: National Black Church Initiative (NBCI), một liên minh đức tin với 34,000 Hội Thánh của 15 giáo phái và 15,7 triệu người Mỹ gốc Phi, đã phá vỡ mối liên hệ cuối cùng với Hội thánh Trưởng Lão USA (PCUSA) sau cuộc bỏ phiếu gần đây của PCUSA chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Presbyterian General Assembly, cơ quan lập pháp hàng đầu của PCUSA, đã bỏ phiếu hồi tháng 6 năm trước để sửa đổi định nghĩa hiến pháp về hôn nhân. Sự thay đổi tự tiện này là một hành động trắng trợn và bất hợp pháp của một tổ chức không có thẩm quyền gì để thay đổi Kinh Thánh.

gay-rainbow-flag

Mục sư Anthony Evans, Chủ tịch của NBCI nói:

“NBCI và các thành viên đơn giản đứng trên Lời Chúa theo tâm trí Đấng Christ. Chúng tôi kêu gọi các anh chị em của PCUSA hãy ăn năn”.

“Hành động của PCUSA đại diện cho một tội lỗi phổ biến chống lại Chúa và toàn thể Hội Thánh. Với hành động này, PCUSA không còn căn cứ những sự giảng dạy của họ trên Kinh Thánh và truyền thống, và tự gọi mình là một thực thể Cơ Đốc trong thân thể Đấng Christ. Họ đã bỏ rơi quyền lợi của mình bằng hành động sai lầm này”.

“Sứ đồ Paul đã cảnh báo chúng ta về điều này khi ông tuyên bố trong Galati 1:8 rằng sẽ có những người rao giảng một Phúc âm khác”.

“Hội Thánh không có quyền thay đổi Lời Chúa. Bằng cách bỏ phiếu để xác định lại khái niệm hôn nhân, PCUSA đã tự động từ bỏ ân sủng cứu rỗi của Đấng Christ. Luôn luôn có sự cứu chuộc trong thân thể Đấng Christ thông qua sự tuyên xưng đức tin và sự tôn trọng Kinh Thánh.”

“Trong trường hợp này, PCUSA cố tình bỏ phiếu để thay đổi Lời Chúa và sự giải thích về hôn nhân thánh giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải cắt đứt mối thông công với họ và kêu gọi toàn thể Cơ Đốc giáo làm như vậy”.

Nguồn: Charisma News.

Dịch: Ansther Van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *