5 Điều Bạn Cần Làm Khi Đọc Kinh Thánh

Oneway.vn: Jack Wellman là mục sư của hội thánh Mulvane Brethen tại Mulvane Kansas. Ông là một tác giả kì cựu của What Christian Want To Know (WCWTK) với sứ mạng trang bị, khích lệ và tiếp sức cho các Cơ Đốc nhân cũng như giải quyết các câu hỏi về đời sống bước đi hàng ngày với Chúa của tín hữu và Kinh Thánh. Dưới đây là những chia sẻ của Wellman về 5 điều bạn cần làm khi đọc Kinh Thánh.

Bible-Reading

1.Cầu nguyện xin sự hướng dẫn của Thánh Linh:

Thánh Linh có thể giúp chúng ta nhạy cảm hơn với Lời Chúa nếu chúng ta cầu xin Chúa truyền đạt những điều Lời Chúa nói đến chúng ta. Hoặc xin Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết tại sao Chúa nói điều này trong Lời Ngài, đâu là áp dụng cho đời sống của chúng ta. Như Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, Ngài cũng nói với tín hữu ngày nay rằng “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đó phán cùng các ngươi.” (Giăng 14:26)

2.Cầu nguyện xin bài học áp dụng:

Nhiều người nói rằng “Chúa nói với tôi về…” nhưng điều đó có phù hợp với những gì Lời Chúa nói không. Chúng ta cần biết Lời Chúa ứng dụng trong đời sống mỗi ngày của chúng ta như thế nào. Ví dụ, Chúa Giê-xu nói “đi khắp thế gian và môn đồ hoá muôn dân”, ngay cả nhà kế bên (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúa Giê-xu chỉ nói với các môn đồ hay Chúa đang phán với mọi người trở thành chứng nhân cho Ngài? Chắc chắn, Ngài đang nói với tất cả chúng ta.

Young man reading small Bible

3.Có kế hoạch

Tôi yêu thích lời khuyên của những giảng viên và học giả Kinh Thánh, họ khuyên chúng ta phải có kế hoạch đọc Kinh Thánh mỗi ngày để chúng ta nhận được sự khôn ngoan từ Kinh Thánh. Chúng ta không thể chỉ ăn một bữa cơm vào ngày Chúa Nhật và mong đợi nó sẽ nuôi chúng ta cả một tuần phải không? Vì vậy chúng ta phải có một lượng Lời Chúa mỗi ngày để duy trì chúng ta trong những thử thách khó khăn, cám dỗ và bài kiểm tra mà mỗi tín hữu gặp phải trong suốt tuần. Hãy lập kế hoạch và cố gắng bám chặt vào nó.

4.Suy ngẫm Lời Chúa:

Điều đó giống như chúng ta đang chiêm ngưỡng những gì chúng ta đọc. Bạn có thể chỉ đọc vài dòng Kinh Thánh và suy ngẫm chúng, như vậy còn tốt hơn đọc cả cuốn sách và không nhớ gì về nó. Khi chúng ta dành thời gian để suy ngẫm Lời Chúa, Lời Chúa sẽ thấm sâu vào tâm trí của chúng ta. Điều này giúp chúng ta khắc ghi lời Chúa và xem Chúa của chúng ta vĩ đại như thế nào.

bible-highlight

5.Ghi chú lại:

Nhiều người thích đánh dấu trong Kinh Thánh. Hãy nhớ: trang giấy không thánh… Lời Chúa mới thánh. Bạn có thể highlight những phân đoạn nhất định mà quan trọng với bạn, sau đó viết chúng ra. Chúng ta áp dụng cả 3 cách để Lời Chúa đi sâu vào tâm trí bạn. Khi bạn nhìn lại những câu Kinh Thánh bạn viết ra hoặc highlight, bạn có thể dễ dàng nhớ lại bài học mà bạn đã nhận được.

Ansther Van – Dịch từ Faith In The News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *