6 Giáo Phái Ngũ Tuần Hiệp Một Để Thảo Luận Về Những Vấn Đề Khủng Hoàng Mà Cơ Đốc nhân Đang Đối Diện

Oneway.vn: Lãnh đạo từ 6 giáo phái Ngũ Tuần trên toàn cầu, đại diện cho hơn 90 triệu tín đồ, gần đây đã gặp nhau tại Los Angeles để̉ thảo luận về một loạt các chủ đề trong nước và quốc tế, bao gồm các tác động của khủng bố, vai trò của Hội Thánh trong sự hòa hợp chủng tộc, tự do tôn giáo và vấn đề đồng tính. Hội nghị lãnh đạo Ngũ Tuần diễn ra trong 3 ngày hồi cuối tuần trước tại Los Angeles, California.

Các giáo phái tham gia gồm có Church of God in Christ, Assemblies of God, International Church of the Foursquare Gospel, International Pentecostal Holiness Church, Church of God, Open Bible Churches.

Mục tiêu của hội nghị cấp cao này là tạo cơ hội cho mỗi lãnh đạo lắng nghe và thảo luận về những điều các Cơ Đốc nhân đang phải đối mặt trong nước và khắp thế giới, đồng thời tìm cách mang lại sự thống nhất cho thân thể của Đấng Christ trên toàn cầu.

George O.Wood của Assemblies of God tuyên bố “Đây thực sự là cuộc gặp lịch sử. Trong những ngày này, Thánh Linh đang kéo chúng tôi lại với nhau trong sự hiệp nhất và hoàn thành lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu rằng thế giới sẽ biết đến Ngài vì tình yêu thương chúng ta dành cho nhau”.

Glen Burris của International Church of the Foursquare Gospel nhấn mạnh “Tôi cảm giác mạnh mẽ rằng cuộc đàm thoại giữa chúng tôi sẽ tạo ra tiếng vang giống như Hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm sự “hiệp một”. Một câu tục ngữ Châu Phi nói rằng “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Để hoàn thành đại mạng lệnh đòi hỏi sự góp phần của tất cả chúng ta”.

AG-General-Council

Sự hiệp một trong thân Chúa sẽ giúp chúng ta hoàn thành những công việc Ngài giao hiệu quả hơn

Chủ đề cuối cùng của hội nghị bàn về việc làm thế nào để 6 giáo phái có thể tiếp tục cuộc đối thoại với nhau và tạo ra những cơ hội để thu hút thêm những giáo phái Ngũ Tuần khác và mở rộng sự hiện diện của mỗi nhóm.

Doug Beacham từ International Pentecostal Holiness Church chia sẻ “Mọi người đều rất biết ơn vì chúng tôi đã gặp gỡ như vậy. Mỗi bước tiếp theo chúng tôi đi đều rất quan trọng với chúng tôi, với đất nước và với sự phục hưng”.

Randall A.Bach của Open Bible Churches cho biết “Thật ý nghĩa khi tập hợp các nhà lãnh đạo cùng đức tin. Thật đặc biệt vui mừng khi cùng thông công, cộng tác với những người lãnh đạo có cùng kinh nghiệm, là những người yêu thích và theo đuổi sự đầy trọn của Thánh Linh. Sự hiệp nhất trong Thánh Linh quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời”.

Ansther Van – Dịch từ Charisma News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *