9 Phát Biểu Phi Kinh Thánh Mà Cơ Đốc nhân Có Xu Hướng Tin Vào

Oneway.vn: Một trong những món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại chính là Kinh Thánh bởi Ngài dùng Kinh Thánh để tiết lộ về chính Ngài và giao tiếp với loài người. Bất kì điều gì và mọi điều chúng ta biết về Chúa đều đến từ Kinh Thánh, và nó chứa toàn bộ những gì chúng ta cần biết để trở thành một Cơ Đốc nhân và mọi điều chúng ta cần để sống một đời sống Cơ Đốc.

Tuy nhiên, có nhiều điều mà những người theo Chúa Giê-xu cũng tin nhưng lại toàn hoàn không dựa trên Kinh Thánh. Tại sao có thể như vậy? Đôi khi chúng ta nghe ai đó trích dẫn những phát biểu có vẻ tốt, và chúng ta bắt đầu nhắc lại nó như thể đó là lẽ thật Kinh Thánh mà không bao giờ lật Kinh Thánh ra nghiên cứu lại. Không những không dựa theo Kinh Thánh, hầu hết chúng còn dạy dỗ những điều ngược lại với Kinh Thánh. Đây là 9 phát biểu phi Kinh Thánh mà những Cơ Đốc nhân yêu Kinh Thánh có xu hướng tin:

  1. Chúa giúp đỡ những người tự giúp đỡ mình.

Tuyên bố này thực sự là chống đối Phúc Âm. Tự chủ, tự mãn, hay thái độ cố gắng hơn làm tốt hơn thực sự cản trở công việc của Đức Chúa Trời. Chúa cứu những người chết đi cái tôi của mình.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” – Ma-thi-ơ 16:24.

matthew_16_24_by_emillemily-d32c0gh

  1. Chúa muốn tôi hạnh phúc.

Đó là niềm tin phổ biến rằng Chúa tồn tại để là “thần đèn” ban cho chúng ta mọi điều ước. Thật ngạc nhiên là chúng ta biện minh những hành động tội lỗi bằng cách nói “Chúng muốn tôi được hạnh phúc”. Hạnh phúc gắn liền với những cảm giác, cảm xúc dựa trên hoàn cảnh và chúng luôn luôn thay đổi.

Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài, tin cậy Ngài, và biết rằng mọi điều Ngài làm là vì muốn tốt cho chúng ta, thậm chí nếu nó không làm tôi cảm thấy “hạnh phúc” tại thời điểm đó.

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” – Rô-ma 8:28.

  1. Tất cả mọi người đều là con của Chúa

Mặc dù Chúa đã tạo dựng nên mọi người… nhưng không phải tất cả mọi người đều thuộc về Ngài (về mối quan hệ). Chỉ những người ăn năn tội lỗi, đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, và có Chúa Thánh Linh bên trong mình, thì có thể gọi Ngài là Cha.

“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!” – Rô-ma 8:15b-16

Tuy nhiên, những người không có Cứu Chúa là Chúa Giê-xu, hoặc không có Thánh Linh trong đời sống thật sự thuộc về Satan.

“Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch” – Ê-phê-sô 2:1-2

” Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” – 1 Giăng 3:10

  1. Sự sạch sẽ bên cạnh sự thánh khiết

Mọi người xung quạnh có thể đánh giá cao sự ăn ở sạch sẽ của bạn, nhưng đó không phải là Kinh Thánh. Cha mẹ có thể dạy chúng ta điều phi Kinh Thánh này để động viên con em họ dọn dẹp phòng ở. Tuy nhiên, tôi đề nghị sử dụng một điều thực sự xuất phát từ Kinh Thánh: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” – Xuất Ê-díp-tô 20:12

  1. Đức Chúa Trời sẽ không ban những điều quá sức cho bạn

Thực tế, tất cả mọi điều của cuộc sống đều quá sức chúng ta có thể xử lý. Một điều quan trọng của việc sống trong một thế giới hư mất không phải là cố gắng hết sức để mang vác gánh nặng, nhưng là hãy dừng lại, từ bỏ và đầu phục Chúa, đó chính là ý nghĩa của đức tin.  Mọi điều đều quá sức xử lý của chúng ta, nhưng không bao giờ quá sức của Chúa.

“ Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống.” – 2 Cô-rinh-tô 1:8

‘Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” – Ma-thi-ơ 11:28

tumblr_lrxme1Vuld1r1o6z3o1_5001

  1. Chúng ta thờ phượng cùng một Chúa

Đúng, chỉ có một Chúa sống và chân thật: “Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác.” Phục truyền 4:39

Tuy nhiên, Ngài chỉ chấp nhận sự thờ phượng đến qua Chúa Giê-xu, không phải Muhammad, Phật, Joseph Smith…

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công vụ 4:12

  1. Điều tồi tệ xảy đến với những người tốt.

Chúng ta thường đặt mình vào vị trí phán xét về những gì là tốt hay xấu, hoặc ai xấu hoặc tốt. Cách phổ biến nhất để đưa ra phán xét là so sánh. Ví dụ, Bob là người tốt, bởi vì anh ta không tệ như Sam. Tuy nhiên theo Kinh Thánh, chúng ta đều như nhau bởi vì không ai trong chúng ta vốn dĩ là tốt.

“Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.“ – Rô-ma 3:10

  1. Khi bạn chết, Chúa có thêm 1 thiên thần

Đơn giản con người là con người, thiên thần là thiên thần. Điều này vẫn như vậy trong cõi vĩnh hằng.

“Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.” 1 Phi-ê-rơ 1:12

  1. Chúng ta đều đi đến cùng một nơi sau khi chúng ta chết

Có hai điểm đến khi chúng ta chết: Thiên đường và địa ngục. Tuy nhiên, chỉ những người ở trong Đấng Christ sẽ được ở với Chúa đời đời khi họ chết về mặt thể xác.

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:6

11398361143_00c056e80e_b

Việc nhiều người trong chúng ta tin những phát biểu phi Kinh Thánh cho thấy sự mù Kinh Thánh của chúng ta. Thay vì hoàn toàn tin tưởng những điều đó, chúng ta có thể giống như những người Tê-sa-lô-ni-ca trong sách Công vụ. Khi họ nghe Phao-lô giảng dạy, họ muốn tự nghiên cứu Kinh Thánh để xác thực những gì ông đã nói.

“Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” – Công vụ 17:10-11

Còn những phát biểu phi Kinh Thánh nào bạn thường nghe Cơ Đốc nhân sử dụng? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: blogs.christianpost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *