Ai Cần Một Đức Chúa Trời Tốt Lành? Người Giàu Nói “Không”

The Pew Research, Trung tâm nghiên cứu các vấn đề trong nhà thờ, vừa công bố một thông tin mới lấy từ Dự Án Nghiên Cứu Thái Độ Toàn Cầu của họ cho thấy rằng những quốc gia càng giàu thì càng ít tin rằng đạo đức có mối gắn kết không thể tách rời với tôn giáo. Hãng Christian Today đưa tin rằng, trong khi xu hướng này vẫn còn chưa phổ biến thì đã xuất hiện những biểu hiện cụ thể để khẳng định cho kết luận này, với những quốc gia như Ai Cập, Jordan, Ghana, Pakistan (có mức thu nhập GDP thấp) khẳng định rằng đạo đức là không thể tồn tại nếu không gắn liền với niềm tin hoặc tôn giáo. Mặt khác, ở phía trên của nấc thang kinh tế, những quốc gia thịnh vượng hơn như Pháp, Trung Quốc và Anh lại có tỉ lệ phần trăm cao cho rằng những người không tin kính thì sống đạo đức hơn. Tuy nhiên, Mỹ đã phá vỡ xu hướng này và đưa ra phản hồi gần như nhau, với 46% ý kiến cho rằng niềm tin vào Thượng Đế là điều kiện tiên quyết của đạo đức, 53% còn lại thì không đồng tình với quan điểm này.

oneway 2

Những phát hiện này chỉ là một phần trong số những nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề trong nhà thờ, lấy ý kiến từ hơn 40.000 người trên 40 quốc gia từ năm 2011.

Anh Tài. Theo: christianheadlines.com

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *