Bác sĩ phẫu thuật khẳng định cơ thể con người không thể do tiến hóa mà thành

Oneway.vn – Một cơ thể con người được kiến thiết cách lạ lùng chính xác thì chỉ có thể bởi một Đấng Tạo Hóa Toàn TriCharles Darwin từng nói “Nếu có thể chứng minh rằng có một cơ quan phức tạp nào tồn tại mà không được hình thành bởi vô số biến đổi nhỏ từ từ thì lý thuyết của tôi sẽ đổ vỡ. Nhưng tôi không thấy trường hợp nào như vậy”6. Thực ra nếu Charles Darwin có những hiểu biết y học hiện đại, ông không cần phải tìm đâu xa khi chỉ cần nhìn vào cơ thể mình. Cơ thể con người gồm một loạt các hệ thống “hoặc có tất cả, hoặc không có gì” và chỉ cần thiếu một bộ phận lõi sẽ không hoạt động được như lời bác sĩ Joseph Khun sau đây.

Trong một bài báo khoa học gần đây với tựa đề “Giải Phẫu Chủ Nghĩa Darwin“, Joseph Kuhn – Bác sĩ phẫu thuật Trung Tâm Y Tế Đại Học Baylor – mô tả những vấn đề nghiêm trọng với thuyết tiến hóa Darwin.1 Đầu tiên bác sĩ mô tả lý do sự sống không thể đến chỉ từ hóa chất, vì thông tin chứa trong DNA phải được nhập vào từ bên ngoài thế giới tự nhiên.2

Sau đó, bác sĩ đề cập đến việc tiến hóa kiểu Darwin không thể tạo ra cấu trúc “hoặc có tất cả, hoặc không có gì” của các hệ thống tế bào, bao gồm cơ thể con người. Là một bác sĩ y khoa, bác sĩ Kuhn không chỉ biết về cách sắp xếp nói chung các bộ phận thấy được của cơ thể con người, ông còn hiểu những hệ thống sinh hóa tương hỗ với nhau để duy trì và điều phối những cơ quan đó. Bác sĩ nhận ra rằng cơ thể con người chứa một hệ thống “hoặc có tất cả, hoặc không có gì” mà những bộ phận lõi và sinh hóa của nó tất cả phải cùng hiện diện để cơ thể có thể hoạt động.

Nhà hóa sinh Michael Hehe gọi những hệ thống hoặc có tất cả hoặc không có gì này là “phức tạp không thể đơn giản hóa.”3 Bỏ một phần lõi ra khỏi một trong những hệ thống này sẽ khiến toàn hệ thống ngưng hoạt động. Điều này có nghĩa rằng toàn bộ hệ thống ngay từ đầu đã được xây dựng với tất cả các bộ phận đầy đủ.

Đây chính là điều mà các nhà nghiên cứu tìm thấy, Đức Chúa Trời đã tạo ra những hệ thống sống một cách có chủ đích, thay vì có một quá trình tự nhiên, ngẫu nhiên xây dựng những hệ thống sống từng phần một – theo triết lý Darwin chủ trương. 

Bác sĩ Kuhn trích dẫn công trình của một bác sĩ y khoa khác, Geoffrey Simmons, người miêu tả 17 điểm “hoặc có tất cả, hoặc không có gì” của cơ thể con người.4 Những cái này kết hợp với nhiều thứ khác để tạo thành toàn bộ cơ thể con người – một hệ thống gồm những hệ thống – không thể đơn giản hóa ở nhiều cấp độ, từ cấu trúc cơ thể đến quy trình sinh hóa. Ví dụ, cũng như một phụ nữ sẽ chết nếu không có trái tim, cô ta cũng sẽ chết nếu không có hồng cầu là chất hóa sinh vô cùng quan trọng trong máu.

Nhưng ngay cả với một trái tim và các hồng cầu toàn vẹn cũng cần được điều phối. Trái tim đập quá nhanh hay quá chậm cũng chết người như không có trái tim, và một cơ thể tạo ra quá nhiều hay quá ít hồng cầu cũng hại sức khỏe như nhau. Vậy nên, hệ thống điều hòa nhịp tim và hồng cầu cũng phải hiện diện ngay từ đầu.Bác sĩ Kuhn viết rằng “hầu như tất cả mọi khía cạnh sinh lý của con người đều có các yếu tố điều phối, vòng lặp phản hồi, và những thành phần xây dựng cần hàng ngàn Gen phối hợp với nhau để tạo ra một Protein cụ thể.” Vậy nên, “cơ thể con người đại diện cho một hệ thống phức tạp không thể đơn giản hóa ở cấp độ tế bào và bộ phận/hệ thống.”1

Thuyết Tiến Hóa không có lời giải thích nào đã được chứng minh và sự chứng minh này chỉ mới dựa trên một hệ thống “phức tạp không thể đơn giản hóa”, chứ đừng nói đến một mạng lưới tương hỗ các hệ thống không thể đơn giản hóa đã làm nên cơ thể con người.

Trở lại câu hỏi liệu cơ thể con người có thể tiến hóa mà nên?

Theo bác sĩ Kuhn, để thay đổi một sinh vật khác thành con người “đòi hỏi hơn rất nhiều những gì có thể kỳ vọng từ biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên.1 Tuy nhiên, một cơ thể con người được kiến thiết cách lạ lùng, chính xác thì chỉ có thể bởi một Đấng Tạo Hóa Toàn Tri. Và lời Chúa hứa cho những ai ở trong Ngài, rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận lấy một cơ thể mới “không bao giờ hư nát”.5

Đây là bài báo về “Giải phẫu niềm tin của Darwin “ của bác sĩ phẫu thuật Joseph Kuhn.

Bài: BRIAN THOMAS, PH.D; Dịch: Richard Huynh
(Nguồn: icr.org)


Bài tham khảo

  1. Kuhn, J. A. 2012. Dissecting Darwinism. Baylor University Medical Center Proceedings. 25 (1): 41-47.

  2. See Thomas, B. Baylor Surgeon ‘Dissects’ Darwinism. ICR News. Posted on icr.org February 3, 2012, accessed February 3, 2012.

  3. Behe, M. 1996. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press, 42.

  4. Simmons, G. and W. Dembski. 2004. What Darwin Didn’t Know: A Doctor Dissects the Theory of Evolution. Eugene, OR: Harvest House Publishers.

  5. 1 Peter 1:4.

  6. “If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down. But I can find no such case.” – Charles Darwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *