Bạn Nghĩ Sao Về Mối Quan Hệ Giữa Khoa Học Và Niềm Tin?

Oneway.vn: Tiến Sĩ Francis Collins, một bác sĩ và là nhà di truyền học, người đứng đầu trong Dự Án Bản Đồ Gene Người (Human Genome Project), là người điều hành viện y tế quốc gia.

Tháng 6 năm 2000, ông công bố bản thảo gen người, cùng với sự hiện diện của tồng thống Bill Clinton, nghiên cứu mang tính đột phá trong y học và công nghệ sinh học.

Năm 1993, ông nhận Giải thưởng Quốc tế Kilby, đến năm 2005 ông được trao tặng Giải thưởng William Allan. Năm 2007, ông nhận Huân chương Tự do của Tổng thống. Trong năm 2008, Collins nhận Giải thưởng Đạo đức Inamori và Huân chương Quốc gia về Khoa học.

Ông cũng là người sáng lập tỗ chức BioLogos (biologos.org), một tổ chức thúc đẩy những cuộc đối thoại về những giao điểm của Cơ Đốc Giáo và Khoa Học.

Quyển sách của ông “Ngôn ngữ của Chúa: một nhà khoa học trình bày chứng cứ cho Đức Tin” đã được xuất bản tại Việt Nam.

 Francis Collins

 Dưới đây là bài phỏng vấn của ông với kênh National Geographic.

 Khoa học và Tôn Giáo có tương thích với nhau ?

Tôi thấy vinh dự khi được là một người sử dụng công cụ khoa học để tìm hiểu về giới tự nhiên. Nhưng rõ ràng là có những câu hỏi cực kỳ quan trọng mà khoa học không thực sự đưa ra câu trả lời, như là: Tại sao lại có gì đó thay vì không có gì cả? Tại sao chúng ta lại tồn tại? Trong những lĩnh vực đó tôi thấy đức tin đưa ra những phương án trả lời tốt hơn. Tôi nhận ra nền văn hóa hiện nay thật lỗi thời một cách kì quặc khi tồn tại một giả định phổ biến rằng các quan điểm của khoa học và tâm linh không tương thích với nhau.

 Vậy khi người ta nghĩ rằng hai quan điểm đó không tương thích với nhau, thì chúng ta mất mát điều gì ?

Khoa Học và Đức Tin thật sự có thể làm phong phú và bổ sung cho nhau một khi lĩnh vực của chúng được người ta hiểu biết và tôn trọng một cách thỏa đáng. Có những hình ảnh hí họa về sự tương phản cực độ trên mặt quan điểm giữa hai vấn đề đó (Khoa Học và Đức Tin), và thường nó gây sự chú ý, nhưng mà hầu hết chúng ta ở đâu đó chính giữa.

 Ông đã từng nói là một bông hoa đang nở không phải là một phép lạ vì chúng ta hiểu được tại sao nó lại xảy ra như vậy. Là một nhà di truyền học, ông đã nghiên cứu về con người ở mức độ nền tảng nhất. Liệu có phép lạ nằm đâu đó hay không ?

Vâng. Ở cấp độ nền tảng nhất, sự tồn tại của vũ trụ là một phép lạ. Trật tự của vũ trụ là một phép lạ, sự tinh chỉnh mà nó có để cho phép sự phức tạp tồn tại, và theo đó là những định luật tự nhiên tuân theo những công thức toán học một cách chính xác. Khi chiêm ngưỡng những điều đó, một người quan sát với một tâm trí cởi mở buộc phải kết luận rằng phải có một “Trí Tuệ” sau tất cả những điều đó. Đối với tôi, những điều đó đủ tiêu chuẩn để gọi là phép lạ, một chân lý sâu sắc nằm ngoài tầm giải thích của khoa học.

Francis Collins cảm thấy rằng Khoa Học và Niềm Tin có thể bỗ sung cho nhau. Bạn nghĩ sao về mối quan hệ giữa Khoa Học và Tôn Giáo?

Francis Collins

Nguồn tin: National Geographic

Dịch tin: Đức Ân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *