Baptist Global Response Quan Tâm Tới Phụ Nữ Góa Và Trẻ Mồ Côi

Oneway.vn: Chăm sóc người góa bụa, trẻ mồ côi là một trong những hoạt động của cộng đồng cơ đốc nhân hướng đến, tin mục vụ từ một nước Trung Á sau cuộc nội chiến. 

Những người phụ nữ góa ở một đất nước Trung Á sẽ sớm có nguồn thu nhập mới nhờ vào một dự án của Baptist Global Response (BGR). Nhiều người đàn ông đã chết trong 30 năm nội chiến trong vùng này, dẫn tới nhiều người phụ nữ trở thành góa bụa phải nuôi con nhỏ.

Oneway

Những người phụ nữ này phải vật lộn trong cảnh sống khó khăn, và trong nhiều năm, các nhà cầm quyền địa phương không cho phép họ làm việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Họ sống ở đáy cùng của nền kinh tế và xã hội – không kĩ năng, không việc làm.

Thông qua dự án này, BGR muốn giúp đỡ 100 góa phụ học biết kĩ năng may mà sẽ cho phép họ có đồ ăn, nhà cửa cho gia đình. Một nhân viên BGR nói “Mục tiêu của chương trình đào tạo kĩ năng nghề là giúp học viên có thể tự chu cấp cho bản thân và gia đình, như vậy họ sẽ không phải phụ thuộc vào  viện trợ bên ngoài để tồn tại”.

Sử dụng 8 máy may và giảng viên văn hóa, cũng như giảng viên dạy nghề, BGR sẽ thiết lập một chương trình đào tạo may cho góa phụ. Học viên sẽ được chỉ dạy trong 6 tháng và sau khi hoàn thành thành công khóa học, họ cũng sẽ nhận một máy may và một vài cuốn sách giúp họ bắt đầu công việc hoặc kinh doanh. BGR cũng sẽ hỗ trợ học viên thực phẩm hàng tháng để nuôi sống gia đình họ trong thời gian đào tạo.

Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho BGR sự không ngoan trong việc lựa chọn giảng viên văn hóa và may ở địa phương, cũng như trong việc lựa chọn học viên. Và hãy cầu xin Chúa bảo vệ tất cả những người liên quan tới khóa học này.

Ansther Van – Theo Mission Network. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *