Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII Trong Ơn Phước Chúa

Chương trình Bế mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 28/08/2014.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH hướng dẫn chương trình Bế mạc.

Diễn giả chương trình: Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.

Sau hai ngày diễn ra chương trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII, chương trình bế mạc được diễn ra trong ơn lành của Đức Chúa Trời. Tôi con Chúa cảm tạ Ngài bởi trải qua những thì giờ quý báu Chúa đã tể trị và nhắc nhở về đời sống chức vụ của người chăn bầy được Chúa kêu gọi và giao trọng trách dẫn dắt Hội Thánh. Bên cạnh những thì giờ bồi linh qua Lời Chúa, các đầy tớ Chúa còn được Ban Trị Sự Tổng Liên Hội triển khai một số công việc cũng như trình bày về những vấn đề liên quan đến hành chính của Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm… nhằm kiện toàn công tác tổ chức của Hội Thánh.

 Sau hai ngày bầu cử, Hội Đồng Giáo Phẩm đã có Tân lãnh đạo như sau:

– Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử.

– Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Mã Phúc Hiệp.

– Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Nguyễn Thế Hiển.

– Ủy viên: Mục sư Y-Ky Êban và Mục sư Cilmup Ha Kar.

 Sau khi Mục sư Mã Phúc Hiệp – Tân Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện khai lễ, Ban hát gồm các đầy tớ Chúa trên 60 tuổi đã ca ngợi Chúa trong chương trình. Đại Hội Đồng cùng nhau góp phần dâng hiến trong chương trình, Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng lên cho Chúa.

 Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm có lời tâm tình đến với Đại Hội Đồng. Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy.

 Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I thực hiện nghi thức Lễ Tiệc Thánh. Đại Hội Đồng lắng lòng suy niệm về sự thương khó của Cứu Chúa Giê-xu qua Thánh ca 400.

 Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH báo cáo tài chính Đại Hội Đồng với những khoản thu, chi.

 Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Trưởng Ban Tổ chức đã dâng lên Chúa lời cảm tạ cũng như tri ân quý đại biểu là các đầy tớ Chúa đang chăm lo Hội Thánh từ tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Giáo Phẩm; đặc biệt Mục sư cũng tri ân đến Quản nhiệm, Ban Chấp sự, tín hữu tại Chi Hội Đà Lạt đã hỗ trợ, giúp đỡ hết sức tận tình, chu đáo trong những ngày qua.

 Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi và Mục sư Lê Tân thay cho Ban Thư ký đã đọc biên bản Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII. Mục sư Phan Vĩnh Cự thông qua biên bản trước Đại Hội Đồng.

 Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trình diện trước Đại Hội Đồng, toàn thể đầy tớ Chúa cùng đứng và hiệp lòng cầu nguyện dâng Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trong cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Những lời khẩn nguyện, nài xin Chúa ban phước, dẫn dắt các đầy tớ Chúa được khôn sáng và ơn của Ngài để chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó, Đại Hội Đồng đã ủy thác.

 Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện đặc biệt cho Tân Hội Đồng Giáo Phẩm và tuyên bố bế mạc. Đại Hội Đồng cùng đứng và hướng về Chúa trong bài Thánh ca “Xin Cha Đưa Anh” trong tinh thần cầu nguyện: “Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông; cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung. Chăm non anh an ninh trong ơn hồng; nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em, dưới chân Christ chúng ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng…”

 Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII được bế mạc trong ơn lành của Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu.

 Hình ảnh trong chương trình bế mạc:

 IMG_9947

Quang cảnh chương trình bế mạc

IMG_9911

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc hướng dẫn chương trình

IMG_9891

Ban hát dẫn

IMG_9900

Mục sư Mã Phúc Hiệp – Tân Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện khai lễ

IMG_9917(1)

Ban hát gồm các đầy tớ Chúa trên 60 tuổi tôn vinh Chúa

IMG_9929

Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng hiến

IMG_9932

Lãnh lạc hiến

IMG_9937

Mục sư Lê Hoàng Long – Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm có lời tâm tình đến với Đại Hội Đồng

IMG_9957

Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy

IMG_9973

Đại Hội Đồng cùng suy niệm về sự thương khó của Chúa Giê-xu qua Lễ Tiệc Thánh

IMG_9980

Mục sư Thái Phước Trường thực hiện nghi thức

IMG_0001

Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH báo cáo tài chính Đại Hội Đồng

IMG_0018

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi đọc biên bản Đại Hội Đồng Giáo Phẩm

MBG_9741

Mục sư Lê Tân đọc biên bản Đại Hội Đồng Giáo Phẩm

IMG_0028

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Trưởng Ban Tổ chức tri ân

MBG_9733

Ban Tổ chức tri ân Quản nhiệm và đại diện Hội Thánh Đà Lạt

IMG_0052(1)

Tân Hội Đồng Giáo Phẩm trình diện trước Đại Hội Đồng

IMG_0064

Mục sư Phan Vĩnh Cự hiệp cùng Đại Hội Đồng cầu nguyện dâng Tân Hội Đồng Giáo Phẩm lên cho Chúa

MBG_9790

 Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện chúc phước

Phạm Cường – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *