Bồi Linh Cho 700 Tín Hữu Tại Nhà Thờ Tin Lành Bù Đăng | Bình Phước

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh cũng như giúp con dân của Chúa trong các Hội Thánh tại khu vực Bù Đăng, tỉnh Bình Phước học biết Lời Chúa, Ban Hiệp nguyện Tin Lành khu vực huyện Bù Đăng đã tổ chức chương trình Bồi linh quý III với chủ đề 

“Sống Giữa Đời”

 vào ngày 01/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng.

DSC01229

Quang cảnh buổi lễ

Dầu thời tiết không thuận lợi bởi tháng 8 là tháng mưa, nhưng trước sự khao khát nghe Lời Chúa, con cái Chúa vẫn đến rất đông. Về tham dự chương trình bồi linh có Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng thứ II HTTLVN (MN), cũng là diễn giả của chương trình; Mục sư Điểu M’dung – Trưởng Ban Đại diện; Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo trong khu vực huyện Bù Đăng cùng hơn 700 tín hữu tham dự. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chuẩn bị một ca đoàn với 80 ca viên để tôn vinh Chúa bốn bài hát cho chương trình bồi linh kỳ này.

IMG_2061

Ban hát tôn vinh Chúa

MSNC Điểu Hiêng – Quản Nhiệm Chi Hội Đăng Blang hướng dẫn chương trình. Buổi bồi linh được bắt đầu với bài Thánh Ca “Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi”. Mục sư Điểu M’dung có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ.

 Chương trình được chia làm hai phần: Phần lễ I, Mục sư Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa trong Phi-líp 2:14-15 chia sẻ với chủ đề: “Sống Giữa Đời”. Phần lễ II, Mục sư Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa trong I Các Vua 17:1-16 để chia sẻ với chủ đề “Sống Đắc Thắng Trong Đời Thử Nghiệm”.

DSC01244

MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ lời Chúa

 Mục sư Điểu Thành cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Chương trình bồi linh được kết thúc sau lời tri ân của Mục sư Điểu M’dung và cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình.

  Tạ ơn Chúa qua hội đồng lần này, tôi con Chúa được thêm một bài học mới về cách sống giữa đời không những “giữ được đạo sự sống mà phải chiếu sáng như đuốc trong thế gian” đó cũng là lời cầu nguyện và sự kết ước của con cái Chúa nơi đây. Sau khi bồi linh xong ai nấy trở về Hội Thánh mình trong sự thỏa lòng.

 TTV. TĐ Điểu Mluê – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *