Cập Nhật Kết Quả Bầu Cử Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII

Chương trình Bầu cử Hội Đồng Giáo Phẩm và Thảo luận được diễn ra chiều, tối ngày 27/08 và sáng 28/08.

* Từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 27/08/2014: 

 Đại Hội Đồng bước vào thì giờ bầu cử với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm. Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên HĐGP hướng dẫn chương trình.

 Sau khi Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa cùng với các ban hát lễ góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình; Chủ Tọa đoàn bao gồm: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Mục sư Lê Hoàng Long và Mục sư Thái Phước Trường điều khiển việc bầu cử và thảo luận. Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng thì giờ bầu cử lên cho Chúa. Bên cạnh việc bầu cử, Đại Hội Đồng cũng đã nêu một số vấn đề để thảo luận trong chương trình.

 Kết quả bầu cử: Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.

 Mục sư Bùi Phụng – Ủy viên TLH cầu nguyện cảm tạ Chúa. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Trần Văn Ba.

Hình ảnh trong chương trình bầu cử và thảo luận tối ngày 27/08/2014:

MBG_9427

Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên HĐGP hướng dẫn chương trình

MBG_9431

Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ

MBG_9432

Ban hát 5 tôn vinh Chúa

MBG_9439

Ban hát 6 tôn vinh Chúa

IMG_9661

Quang cảnh bầu cử chức danh Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

IMG_9643

Chủ Tọa đoàn

IMG_9630

Ban Kỷ luật

IMG_9660

Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng việc bầu cử lên cho Chúa

IMG_9675

Nhân sự Ban Kỹ thuật Kiểm phiếu làm việc

MBG_9465

Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện cảm tạ Chúa

MBG_9461

Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

MBG_9467

MSTS Trần Văn Ba cầu nguyện chúc phước

 

* Lúc 8 giờ ngày 28/08/2014:

 Đại Hội Đồng tiếp tục việc bầu cử và thảo luận. 

Hướng dẫn chương trình: Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH. Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Sau khi Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa, hai ban hát lễ 7 – 8 cùng nhau tôn vinh Chúa trong chương trình.

Chủ Tọa đoàn tiếp tục làm việc và công bố kết quả bầu cử:

– Mục sư Mã Phúc Hiệp đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm với số phiếu 629/943.

– Mục sư Nguyễn Thế Hiển đắc cử chức vụ Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm với số phiếu 703/966.

Buổi chiều vào lúc 14 giờ sẽ diễn ra chương trình Bế mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII. Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội sẽ truyền hình trực tuyến chương trình Bế mạc, bên cạnh đó sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh trong chương trình. Kính mong quý con cái Chúa cùng theo dõi và cầu thay.

 Hình ảnh chương trình bầu cử và thảo luận sáng 28/8/2014:

IMG_9720

Quang cảnh chương trình Bầu cử và Thảo luận sáng ngày 28/08

IMG_9748

Các đại biểu chính thức ngồi bên hông nhà thờ

IMG_9697

Mục sư Trần Thanh Dũng hướng dẫn chương trình

IMG_9708

Mục sư Dương Quang Hòa hướng dẫn Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa

IMG_9742

Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

IMG_9766

Ban hát 7 tôn vinh Chúa

IMG_9767

Ban hát 8 tôn vinh Chúa

IMG_9804

Chủ Tọa đoàn tiếp tục hướng dẫn Đại Hội Đồng trong việc bầu cử và thảo luận

IMG_9798

Ban Kỷ luật

IMG_9772

Phát phiếu bầu cử

IMG_9786

Thu phiếu bầu cử

IMG_9794

Ban Kỹ thuật Kiểm phiếu làm việc

Phạm Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *