Câu Kinh Thánh Được Yêu Thích Nhất Năm 2014

Oneway.vn:

Ứng dụng Kinh Thánh nổi tiếng YouVersion vừa công bố danh sách 10 câu Kinh Thánh được đánh dấu, highlight và chia sẻ nhiều nhất trong năm 2014 và đứng đầu bảng xếp hạng chính là câu trong sách Roma 12:2.

Câu Kinh Thánh này chép: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.

most-popular-verses

Danh sách 10 câu Kinh Thánh được yêu thích nhất năm 2014 

Cô-lô-se 3:23-24 nhắc nhở người đọc rằng: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” là câu được chia sẻ nhiều nhất trong 2014.

Gần 163 triệu người sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng trên toàn thế giới đã tải về các ứng dụng Kinh Thánh Youversion với 742 ngôn ngữ được hỗ trợ và 1052 bản dịch.

Câu Kinh Thánh được yêu thích thứ hai giữa cộng đồng người sử dụng YouVersion trong năm nay là Phi-líp 4:8 “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”. Câu Kinh Thánh này đứng đầu trong danh sách được yêu thích của những người dùng tại Mỹ, Brazil và Nigeria.

Phi-lip 4:6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng và là câu được highlight nhiều nhất theo ghi nhận của kênh bán sách trực tuyến Amazon.

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”, Giê-rê-mi 29:11 xếp vị trí thứ 4 trong top 10 và là câu Kinh Thánh được yêu thích nhất tại Canada, Nam Phi, Australia và Anh Quốc.

YouVersion được khoảng 87% Cơ Đốc Nhân trên thế giới sử dụng internet truy cập. Đến cuối năm, trên YouVersion có 9.9 tỉ chương Kinh Thánh được đọc, 108 triệu câu Kinh Thánh được đánh đấu, 374 phân đoạn được highlight và 68.6 câu được chia sẻ trên Twitter, Facebook, tin nhắn và email.

Vân Anh Theo Christianpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *