Chương Trình Thờ Phượng Và Hội Đồng Thường Niên Lần Thứ 52 HTTL. Vĩnh Phước

Oneway.vn: Vào lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 19/01/2014, Hội thánh Tin Lành Vĩnh Phước nhóm lại thờ phượng và Hội đồng Thường niên lần thứ 52, bầu cử tân Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2014-2015. Chủ tọa Hội đồng: Ms. Phan Văn Cử, hướng dẫn chương trình: Tq. Nguyễn Hoàng Thảo. Hiện diện gồm có quý Mục sư, Truyền đạo , Mục sư Trí sự và hơn 400 tín hữu tham dự.

Vào lúc 8h00 sáng Chúa nhật ngày 19/01/2014, Hội thánh Tin Lành Vĩnh Phước nhóm lại  thờ phượng và Hội đồng Thường niên lần thứ 52,  bầu cử tân Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2014-2015. Chủ tọa Hội đồng: Ms. Phan Văn Cử, hướng dẫn chương trình: Tq. Nguyễn Hoàng Thảo. Hiện diện gồm có quý Mục sư, Truyền đạo , Mục sư Trí sự và hơn 400 tín hữu tham dự.

MsTs. Huỳnh Sỹ Hùng cầu nguyện khai lễ.

Trong phần thờ phượng, Ms. Phan Văn Cử – Quản nhiệm Hội thánh, chủ tọa Hội Đồng – tuyên bố khai mạc Hội Đồng.

Hội đồng cử ông Nguyễn Tấn Bình làm thư ký hội đồng và cử ban phát , thu và kiểm phiếu gồm 12 người.

Ông Tk. Nguyễn Tưởng tường trình sinh hoạt của Hội thánh trong năm vừa qua. (Có bài tường trình đính kèm)

Sau đó, đại diện soát sổ viên là cô Phương Hiển đọc biên bản soát sổ; Quỹ của Hội thánh gồm 6 quỹ: Tự trị, Bất thường, Khuyến học, Tương tế, Truyền giáo, Cơ Đốc Giáo Dục. Cảm tạ Chúa., các quỹ đều bội thu, sổ sách được trình bày rõ ràng, chứng từ đầy đủ.

Hội đồng biểu quyết thông qua bài tường trình và biên bản soát sổ.

Sau đó, Hội đồng tiến hành bầu cử bằng phiếu kín tân ban Chấp sự. Tất cả gồm có 20 ứng viên, chọn lấy 13 ứng viên (9 nam và 4 nữ).

Trong khi chờ đợi kết quả bầu cử, Ms. Phan Văn Cử giảng luận  với đề tài: NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÌ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI (Kinh Thánh: Cô-lô-se 4: 10-18)

Cô Phương Hà cầu ngyuện đáp ứng Lời Chúa.

Tiếp đến, Ban Tráng niên trong Hội thánh tôn vinh Chúa bài thánh ca số 325.

Sau đó là phần công bố kết quả bầu cử:

Kết quả như sau:

Ông Nguyễn Tưởng                     274/286 phiếu.Ông Nguyễn Hoàng Thảo             270/286 phiếu.Ông Phan Kiều                            270/286 phiếu.Ông Lưu Hoài Đức                       261/286 phiếu.Ông Ông Văn Thiện Thiệu             252/286 phiếu.Ông Lê Khắc Hiếu                        249/286 phiếu.Ông Đinh Nhật Rol                       225/286 phiếu.Ông Lê Thành Công                     218/286 phiếu.Bà Võ Thị Hồng Hoa                     213/286 phiếu.Bà Nguyễn Thị Kim Oanh              184/286 phiếu.Ông Trần Lê Hiếu                         178/286 phiếu.Bà Trần Thị Phong                       157/286 phiếu.Cô Trần Thị Mỹ Huệ                      151/286 phiếu.

Tân Ban Chấp sự trình diện trước Hội đồng và MsTs. Nguyễn Đình Hiệu cầu nguyện đặc biệt cho tân ban Chấp sự.Ông Nguyễn Tấn Bình đọc biên bản Hội đồng. Hội đồng biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Hội đồng tuyên bố bế mạc. Sau nghi thức kết thúc, MsTs. Lê Khắc Tuyển cầu nguyện chúc phước. Hội đồng chấm dứt lúc 11h00.

Vào lúc 12h00, Ms. Quản nhiệm triệu tập cuộc họp của Tân Ban Chấp sự để bầu cử các chức viên. Kết quả như sau:

Thành phần Ban Trị sự :- Thư ký: Ông Nguyễn Tưởng.- Thủ quỹ: Ông Nguyễn Hoàng Thảo.- Phó Thủ quỹ: Ông Ông Văn Thiện Thiệu.- Ủy viên: Ông Lưu Hoài Đức.- Ủy viên: Ông Lê Khắc Hiếu.- Ủy viên: Bà Trần Thị Phong.

Các vị còn lại là chấp sự.

Sau đó, Ban Chấp sự tiến hành bầu chọn Đặc trách các ban ngành, các khu vực trưởng ….

Buổi họp chấm dứt lúc 14h00 cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh:

Tq. Nguyễn Hoàng Thảo hướng dẫn chương trình

Ông Nguyễn Tín cầu thay

Hội thánh trong giờ cầu thay

Ms. Phan Văn Cử chủ tọa Hội Đồng

Tk. Nguyễn Tưởng tường trình sinh hoạt của HT năm 2013

MsTs. Huỳnh Sỹ Hùng cầu nguyện cho buổi bầu cử

Quang cảnh buổi bầu cử

Tân ban Chấp sự ra mắt Hội thánh

MsTs. Nguyễn Đình Hiệu cầu nguyện cho tân Ban Chấp sự

 MsTs. Lê Khắc Tuyền cầu nguyện chúc phước
Theo: httlvinhphuoc.org

Bài vở cộng tác xin gởi về: chiase@oneway,vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *