Chuyến Thăm Viếng Các Giáo Hạt Miền Trung Của BĐH HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN

Oneway.vn: Sau chuyến thăm viếng bồi linh các Giáo Hạt miền Bắc và Miền Tây thật phước hạnh, ngày 10/3/2014 Ban Điều Hành Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã thăm viếng và bồi linh thông công với các tôi tớ và con cái Chúa trong các Giáo Hạt khu vực miền trung từ Quảng Nam, Quy Nhơn, Bình Thuận, Lâm Đồng kết thúc tại TP HCM vào ngày 15/3/2014.

Với sự có mặt đủ các tôi tớ Chúa trong Ban Điều Hành

MS tổng quản nhiệm: Đinh Thanh Hùng

MS phó tổng quản nhiệm thứ 1 Hồ Xuân Vinh

MS phó tổng quản nhiệm thứ 2 Đoàn Đình Dũng

MS tổng thủ quỹ Lê Khắc Hiệp

Cùng đi với Ban Điều Hành có đội thờ phượng và các Bạn thanh niên đang tham gia công việc thanh niên FGY để kết hợp thông công và gắn kết giữa các ban thanh niên các Giáo Hạt.

Tạ ơn Chúa Ngài là Đấng biết rõ những tấm lòng khao khát đươc nhìn thấy sự hiệp một, tình yêu và Thánh linh Chúa tuôn đổ để gắn kết cùng nhau chung tay xây dựng và mở rộng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam của các tôi tớ Chúa trong Ban Điều Hành Tổng Hội cũng như Ban Điều Hành các giáo hạt và các con dân Chúa.

Giáo hạt nào cũng được Chúa thăm viếng một cách mạnh mẽ tươi mới, sự hiệp một, tình yêu Chúa tuôn đổ trên từng tấm lòng, tràn ngập những giọt nước mắt vui mừng, những khải tượng được trao lòng các tôi tớ và con dân Chúa ai cũng ao ước được bùng cháy tận hiến cho Ngài chung tay xây dựng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.

Chúa làm những việc mới và phấn hưng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.

Đừng nhớ lại những sự đã qua, và chớ đến sự đời trước.

Nầy,ta sắp làm một việc mới,việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao?Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc…..Ê sai 43:18-19.

Những hình ảnh bồi linh thông công.

GIÁO HẠT AN TI ỐT QUẢNG NAM

GIÁO HẠT AN TI ỐT QUẢNG NAM3

Giáo hạt An – ti – ốt Quảng Nam.

GIÁO HẠT BÌNH THUẬN

GIÁO HẠT BÌNH THUẬN2

Giáo hạt Bình Thuận.

TÂN BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HẠT BÌNH THUẬN

TÂN BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HẠT BÌNH THUẬN2

Tân ban điều hành giáo hạt Bình Thuận.

GIÁO HẠT MÔI SE (LÂM ĐỒNG)

GIÁO HẠT MÔI SE (LÂM ĐỒNG) 2

GIÁO HẠT MÔI SE (LÂM ĐỒNG) 3

Giáo hạt Môi – se (Lâm Đồng)

GIÁO HẠT PHILADENPHIA

GIÁO HẠT PHILADENPHIA3

GIÁO HẠT PHILADENPHIA4

Giáo hạt Philađenphia

Minh Phương

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *