Công Bố Thành Lập 5 Chi Hội Mới | Đồng Nai

Trong các ngày: 10, 14 & 15/10/2014, Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên TLH hiệp cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Công bố thành lập 5 Chi Hội mới trong tỉnh Đồng Nai, nâng tổng số Chi Hội trong tỉnh lên 31 Chi Hội. Diễn tiến chương trình lễ như sau:

1.      09 giờ – 11 giờ ngày 10/10/2014: Lễ Công bố thành lập Chi Hội Tà Lài – huyện Tân Phú;

Quản nhiệm: MSNC K’Giao.

2.      14 giờ – 16 giờ ngày 10/10/2014: Lễ Công bố thành lập Chi Hội Lá Ủ – huyện Tân Phú;

Quản nhiệm: TĐ K’ Nguyễn Phúc Khánh (Đang chờ bổ nhiệm).

3.      09 giờ – 11 giờ ngày 14/10/2014: Lễ Công bố thành lập Chi Hội Phú Tân – huyện Định Quán;

Quản nhiệm: MSNC K’ Loi.

4.      14 giờ – 16 giờ ngày 14/10/2014: Lễ Công bố thành lập Chi Hội Xuân Đông – huyện Cẩm Mỹ;

Quản nhiệm: MSNC Hồ Hồng Quân.

5.      09 giờ – 11 giờ ngày 15/10/2014: Lễ Công bố thành lập Chi Hội Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu;

Quản nhiệm: MSNC Trần Ngọc Công.

Chương trình gồm 2 phần: phần 1 – Thờ phượng, Bồi linh; phần 2 – Lễ Công bố thành lập Chi Hội. Chúa cho 5 chương trình diễn ra trong ơn lành của Chúa.  Mục sư, Truyền đạo và con cái Chúa trong tỉnh về dự lễ với tinh thần cảm tạ Chúa và chúc mừng, vì từ nay tỉnh Đồng Nai có thêm 5 Chi Hội mới hiệp nên sự phát triển của công việc Chúa chung trong toàn tỉnh.Trong các buổi lễ đều có các cấp chính quyền địa phương đến tham dự và chúc mừng.

Xin cầu nguyện để 5 Chi Hội sẽ tiến hành thủ tục cấp giấy chủ quyền đất, sớm xây dựng nhà thờ và làm con dấu Chi Hội.

Hình ảnh:

Chi Hội Tà Lài:

1_TALAI

Trao văn bản công nhận và cầu nguyện

2_TALAI

Ban hát Chi Hội Tà Lài tôn vinh Chúa

3_TALAI

Quang cảnh bên ngoài

Chi Hội Lá Ủ

:

2_LA_U

 Mục sư Nguyễn Tờn trao văn bản công nhận và cầu nguyện cho Chi Hội mới

3_LA_U

Ban hát Chi Hội Lá Ủ tôn vinh Chúa

Chi Hội Phú Tân

:

1_PHUTAN

Quang cảnh chương trình

2_PHUTAN

Mục sư Nguyễn Tờn trao văn bản công nhận và cầu nguyện cho Chi Hội mới

3_PHUTAN

Ban hát Chi Hội Phú Tân tôn vinh Chúa

Chi Hội Xuân Đông

:

1_XUAN-DONG

Mục sư Nguyễn Tờn trao văn bản công nhận

2_XUAN-DONG

Chính quyền huyện Cẩm Mỹ trao lẵng hoa chúc mừng

Chi Hội Vĩnh An

:

1_VINHAN

Mục sư Nguyễn Tờn trao văn bản công nhận

2_VINHAN

Ban hát Chi Hội Vĩnh An tôn vinh Chúa

TTV. Mục sư Nguyễn Tờn – Theo HTTLVN.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *