Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng Tròn 8 Năm Tuổi

Tạ ơn Chúa đã ban lời hứa và thực hiện lời hứa của Ngài trên Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng, thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam trong suốt 8 năm qua. Cũng từ Cộng đoàn bé nhỏ nơi đây Phúc Âm đã mang Ân điển trọn vẹn trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ngài nói, mọi việc đã được trọn;” (Giăng 19:30) trên thập giá năm xưa đến với cả ba Miền Bắc Trung Nam.

Tròn 8 năm kể từ ngày thành lập, các con cái Chúa trong Cộng Đoàn đã cùng nhau làm lễ để dâng lòng biết ơn lên Cha Thiên Thượng, vì Ngài đã ban cho họ một gia đình tràn ngập mừng vui và hạnh phúc. Họ đã kế lại ơn Chúa qua các lời tâm tình, làm chứng cá nhân, những bài hát v.v…đầy tràn sinh lực của Chúa.

1_600x442

Những nhân tố tương lai

Mục sư Từ Đông Hải (khách mời) đã Công bố Phúc Âm theo Thi Thiên 67; Phục truyền 8:1-10; Philíp 4:6-20 và Luca 17:11-19. Ông nhấn mạnh đến sự chữa lành của Chúa, dẫu cho 10 người chỉ có 1 người dân ngoại quay lại tạ ơn cũng không làm cho Ân điển của Chúa vơi đi. Cho dù đôi khi con dân Chúa quên đếm ơn, quên nhớ ơn, quên biết ơn, quên tạ ơn Chúa, và thậm tệ hơn còn phản bội lại Chúa bằng những việc làm công đức đến kể công với Chúa, thì Ngài vẫn yêu thương, vẫn tha thứ và chữa lành mọi bệnh tật. Cho dù Tuyển dân có bội bạc Chúa, thì Ngài vẫn giang tay cứu giúp họ, không bao giờ đếm hết tình yêu của Ngài! Bí quyết để sống khỏe, sống vui, sống thật, sống đúng danh con Chúa là: luôn TẠ ƠN CHÚA trong mỗi giây phút khi đôi chân còn đi trên mặt đất này!

2_600x424

Khách mời

Sau đó, Cộng đoàn được nghe Mục sư Quản Nhiệm Nguyễn Văn Kiêm tâm tình về những thăng trầm trong việc duy trì và phát triển Đức tin của con dân Chúa trong Hội Thánh.

Ông nói: “….Có những lúc Satan như sắp sửa tàn phá Cộng đoàn con dân của Chúa, thì là lúc Chúa đã ra tay bảo vệ bằng Lời của Ngài qua Chúa Thánh Linh hành động trong lòng anh chị em khiến cho nó phải thối lui, không thể làm gì được Hội Thánh của Ngài như Lời Ngài đã phán:”Ta lập Hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không bao giờ thắng được hội đó!” Nhưng cũng có anh chị em coi thường Lời Chúa, không chịu đọc, học, suy ngẫm để đón nhận Lời Sống và Linh nghiệm cho chính mình, không tin vào sự thứ tha và sự ban cho dư dật của Ngài, thành ra họ đã bị gục ngã giữa chặng đường theo Chúa. Nhưng tôi tin Lời Chúa đã hứa rằng: “Chúa đã yêu những kẻ thuộc về Ngài ở thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng!” Chỉ cần anh chị em nhớ rằng: “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (Thi-thiên 103:8-10). Và chính Chúa Cha đã ban con một của Ngài qua Lời, và Lời đã đến trong anh chị em ngay từ khi anh chị em chịu thanh tẩy trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh! Amen”

3_600x450

Ban thiếu nhi múa Con Đường Giê-xu

4_600x411

Ban Thanh Niên tôn vinh Chúa

5_600x450

Quang cảnh buổi lễ

6_600x450

Quang cảnh buổi lễ

Chương trình kỉ niệm năm nay chỉ tổ chức nội bộ với những anh chị em đang sinh hoạt tại đây cùng với sự tham gia của một số bạn đồng lao của mục sư Kiêm. Theo như kế hoạch, vào lần kỉ niệm sinh nhật thứ 10, Cộng đoàn sẽ tổ chức mở rộng và có đầu tư hơn. Xin tôi con Chúa thay lời cầu nguyện để ý Chúa được nên!

Cầu xin Cha Thiên Thượng ban cho Cộng đoàn Lutheran Hy Vọng trong năm mới đầy ơn Chúa mỗi ngày lớn mạnh để rao truyền Phúc Âm Tha thứ của Chúa cho đến ngày Chúa Quang Lâm!

Theo hoithanh.com

Nguồn: lutheranvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *