Đáng Ngại Hawaii Giới Thiệu Chương Trình Giáo Dục Đồng Tính

Các Cơ Đốc nhân Báp-tít đang nỗ lực chia sẻ phúc âm cho cộng đồng địa phương từ khi Hawaii trở thành tiểu bang thứ 15 hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đồng thời, một chương trình mới giáo dục giới tính dạy về giải phẫu học đồng tính cho lứa tuổi từ 11 đến 13 đang được giới thiệu đã thúc đẩy Hội Thánh Báp-tít Waikiki đẩy mạnh công tác chia sẻ niềm tin.

Mục sư Andrew Large, quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Waikiki, nói ông tin rằng Hội Thánh của ông cần phải “tham dự vào các vấn đề của cộng đồng và cho họ biết Cơ Đốc Giáo đích thực là gì, điều Kinh Thánh nói là gì.”

Chương trình giáo dục giới tính này có tên là Pono Choices (Lựa chọn công chính) và hiện đang được triển khai ở 12 trường học tại Hawaii. Từ “Pono” có nghĩa là sự công chính, đó là một từ Hawaii được sử dụng trong câu quốc ngữ, “Sự sống của vùng đất bất diệt trong sự công chính.”

Lớp học Pono Choices không dạy các em tầm quan trọng của hôn nhân một vợ một chồng vì các lý do an toàn và sức khỏe, nó cũng không chỉ ra rằng quan hệ tình dục có thâm nhập giữa trẻ em với nhau ở độ tuổi dưới 14 là trọng tội.

Các tín hữu Báp-tít Hawaii hiện đang hành động để cổ vũ những quan điểm dựa trên nền tảng đức tin về tình dục. Mục sư Rick Lazor, quản nhiệm Hội Thánh OlaNui ở Honolulu, đã lên kế hoạch để có được tiếng nói của Hội Thánh bằng việc làm mẫu chăm sóc trẻ em ở các trường công lập.

Ngô Đức. Theo: christianheadlines.com

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *