Gần 2600 Người Tham Dự Bồi Linh Thanh Niên Phía Bắc Tỉnh Lâm Đồng

Vào lúc 8 giờ ngày 05/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Bon Rơm – tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình bồi linh cho các bạn thanh niên thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh với gần 2.600 người tham dự. Chương trình do Ban Đại diện tổ chức hằng năm nhằm gây dựng đức tin cho các bạn trên bước đường theo Chúa.

 Về dự có sự hiện diện của MS Ha Hăck – UV TLH; MS Phạm Trọng Huy – UV TLH, Đặc trách Ủy Ban Thanh Thiếu niên, diễn giả của chương trình; MS Cilmúp Ha Kar – Trưởng BĐD. Đồng thời cũng các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn về tham dự, phát biểu và tặng hoa.

 Chương trình buổi sáng:

 Truyền đạo Liêng Jrang Lysê hướng dẫn chương trình có lời chào thăm. Hội đồng tôn vinh Chúa bài Thánh ca 08 “Ngợi Danh Giê-xu Rất Oai Quyền ”, MS Cilmúp Ha Kar cầu nguyện khai lễ dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời cai trị và ban phước. Các ban hát lần lượt các ngợi Chúa qua các bài Thánh ca:

           – Ban hát khu vực Lạc Dương – Đà Lạt tôn vinh Chúa bài TC  215 “Lúc Giê-xu Ngự Trong Lòng”

          – Ban hát khu vực Đơn Dương tôn vinh Chúa bài TC 833 “Xin Phục Hưng Chúng Tôi”

          – Ban hát khu vực Đam Rông tôn vinh Chúa bài “Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời”

          – Ban hát khu vực Đa-Me tôn vinh Chúa bài TC 377 “Tại Chốn Trận Tiền”

 Truyền đạo Di Duin tuyên đọc Lời Chúa trong I Giăng 4: 7-21, MS Phạm Trọng Huy giảng Lời Chúa qua đề tài “Sống Đúng – Yêu Thật” như một lời kêu gọi các bạn trẻ hãy sống đúng với Lời Chúa mỗi ngày và phải yêu nhau như mạng lệnh Chúa dạy “yêu người lân cận như mình”. Hội đồng tạm nghỉ trưa vào lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Cilmúp Ha Kar.

 Chương trình buổi chiều (bắt đầu vào lúc 13g 30 phút)

 Truyền đạo Ra Ya hướng dẫn Hội đồng tôn vinh Chúa qua bài TC 314 “Tinh binh Giê-xu tiến lên”, MS Ha Hăck cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Các ban hát lần lượt ca ngợi Chúa qua các bài hát:

           – Ban hát khu vực Đà Loan – Đức Trọng tôn vinh Chúa TC 855 “Tiếng Ngài Phán Tuyên”

          – Ban hát khu vực Đà Lạt – Đơn Dương tôn vinh Chúa TC 382 “Mừng Vui Thay, Thanh Niên Ta Hát”

          – Ban hát K 61 tôn vinh Chúa bài “Dâng Lời Cảm Tạ”…

 Mục sư Phạm Trọng Huy tiếp tục giảng Lời Chúa qua đề tài “Thanh Niên Tin Lành Với Lời Chúa”.

 Cảm ơn Chúa! Một ngày thật phước hạnh Chúa ban cho tôi con Chúa trong tỉnh Lâm Đồng có cơ hội thông công, ca ngợi Chúa và lắng nghe Lời Ngài. Chương trình kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phạm Trọng Huy.

 Một vài hình ảnh trong chương trình:

1(6)

Quang cảnh bên ngoài

2(3)

Quang cảnh bên trong

4(3)

MS Cilmúp Ha Kar cầu nguyện khai lễ

5(3)

Đại diện chính quyền phát biểu và tặng hoa

6(3)

Mục sư Phạm Trọng Huy rao giảng sứ điệp Lời Chúa

7(1)

MS Ha Hăck cầu nguyện khai lễ vào buổi chiều

8(1)

Ban hát các khu vực ca ngợi Chúa

9

Ban hát các khu vực ca ngợi Chúa

11(2)

Ban hát các khu vực ca ngợi Chúa

15(1)

Ban hát các khu vực ca ngợi Chúa

TTV. TĐ Nguyễn Thiện Phước – Theo hoithanhtinlanhvietnam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *